Boete van 1500 euro voor chauffeur die rusttijd in cabine doorbrengt

De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft sinds deze maand een nieuwe regel. Vrachtwagenchauffeurs mogen niet langer hun rusttijd doorbrengen in de cabine. Per week moet een chauffeur minimaal 45 uur onafgebroken rusten en deze rusttijd mag niet langer in de cabine doorgebracht worden.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De nieuwe vorm van handhaving is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat langdurige rust in de cabine op basis van de Europese regels verboden is. Er was lange tijd onduidelijkheid of landen cabinerust konden verbieden op basis van de huidige regels. In Nederland konden chauffeurs de wekelijkse rust van minimaal  45 uur wel doorbrengen in een voertuig. In een aantal andere Europese landen was dat al verboden.

Onafgebroken rusten

In de EU is sinds april 2007 de zogenaamde ‘Drivers working hours’wet van kracht waarin de rust- en rijtijden van chauffeurs gereguleerd word. Een chauffeur mag volgens deze wet dagelijks niet meer dan 9 uur rijden en niet meer dan 4,5 uur onafgebroken. Per week mag een chauffeur niet meer dan 56 uur rijden en per twee weken niet meer dan 90 uur. Dagelijks moet een chauffeur minimaal 11 uur onafgebroken rusten. Per week moet een chauffeur minimaal 45 uur onafgebroken rusten. Deze rusttijd mag nu dus niet meer in de cabine doorgebracht worden.

Eenduidige regels

Nederland wil dat er in Europa eenduidige regels gelden om zo een gelijk speelveld te creëren. Met de handhavingacties handelt de Inspectie in lijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De ILT start met het informeren van chauffeurs over het verbod en de handhaving. De inspectie deelt folders uit die in verschillende talen zijn opgesteld, aan chauffeurs die op Nederlandse parkeerplaatsen hun weekeinden doorbrengen. Vervolgens gaat de inspectie handhaven. Bij overtreding van het verbod krijgt de transportvervoerder een boete opgelegd van € 1500,-.