CBS: Jongeren op het platteland hebben vaker rijbewijs en auto dan jongeren in de randstad

Het CBS presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek naar rijbewijsbezit en autobezit onder jongeren. In het onderzoek zijn gegevens uit het bevolkingsregister gecombineerd met achtergrondkenmerken uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) zoals het inkomensbestand en met auto- en rijbewijsgegevens van RDW. Om zo een duidelijk beeld te kunnen krijgen.Opmerkelijk resultaat is dat jongeren op het platteland vaker hun rijbewijs hebben en vaker een auto bezitten dan jongeren in de randstad.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Begin 2015 bezat 68 procent van de 2.5 miljoen jongeren in Nederland een autorijbewijs. Daar staat tegenover dat nog geen 30 procent  een auto op zijn of haar naam had staan. Uit het onderzoek bleek dat het verschil in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in de stad en jongeren op het platteland erg groot is.

80 procent op platteland heeft rijbewijs

Bijna 80 procent van de jongeren op het platteland had in 2015 een rijbewijs. Hier stond tegenover dat maar 60 procent van de jongeren in de grote steden een rijbewijs had.  In Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg en Staphorst is het rijbewijsbezit onder jongvolwassenen het hoogst. Meer dan 85 procent van de jongeren in deze gemeenten had in 2015 een rijbewijs. In Maastricht hebben jongeren het minst vaak een rijbewijs , gevolgd door Den Haag op de tweede plaats met 53 procent.

Autobezit platteland 2 keer zo groot

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is met 40 procent twee keer zo hoog als dat van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren in de randstad een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5. Het lage autobezit is er onder andere toe te schrijven aan het lagere rijbewijsbezit. Daarnaast zijn in grote steden parkeerplaatsen schaars en voorzieningen vaker dichtbij en kan er meer gebruik gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer en de fiets.