Merendeel geslaagden voor rijbewijs onder de 21

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald. Ruim twee derde van deze nieuwe rijbewijsbezitters was jonger dan 21 jaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS dat vandaag wordt gepresenteerd.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Van de 194 duizend Nederlanders die in 2015 hun autorijbewijs haalden waren bijna 131 duizend personen jonger dan 21, van wie net iets meer dan de helft mannen. Van nieuwe rijbewijsbezitters tussen de 21 en 30 jaar oude, was 52 procent vrouw. Ook onder de bijna 16,5 duizend 30-plussers, waren met 53 procent, meer vrouwen dan mannen. In totaal haalden in 2015 bijna evenveel mannen als vrouwen hun rijbewijs.

 

Kwart geslaagden boven de 30 ontvangt uitkering

De meeste geslaagden onder de 21 gaan naar school of studeren en wonen nog thuis. Een klein deel (6 procent) van de jongvolwassenen werkt. Van de 47 duizend nieuwe 21- tot 30-jarige rijbewijsbezitters is een even groot deel aan het werk als bezig is met school of studie (beide 42 procent). Van de 16,4 duizend in 2015 geslaagden van 30 jaar of ouder werkten de meeste mensen (59 procent). Ruim een kwart ontving een uitkering en 14 procent had geen eigen inkomen.

 

Allochtone Nederlanders halen rijbewijs op latere leeftijd

Van de nieuwe rijbewijsbezitters jonger dan 21 jaar had 82 procent een Nederlandse achtergrond. De personen die op latere leeftijd een rijbewijs haalden hadden minder vaak een Nederlandse achtergrond. Van de 30-plussers die hun rijbewijs haalden heeft het merendeel een migratieachtergrond (62 procent). Dit kan ermee te maken hebben dat mensen die naar Nederland verhuisd zijn hier opnieuw rijexamen moeten doen.

Meerderheid koopt geen auto

Van de nieuwe rijbewijsbezitters heeft 19 procent binnen een jaar na het halen van het rijbewijs een eigen auto aangeschaft. Bij de mensen jonger dan 21 is dit 12 procent, onder 21- tot 30-jarigen 30 procent. Bij de 30-plussers koopt 40 procent binnen een jaar een auto, bij 27 procent van hen is al een auto in het huishouden aanwezig. Van de 60 procent die geen eigen auto kocht, was bij meer dan de helft al een auto in het huishouden aanwezig.