Pakkans autodieven met 14% vergroot

Het aantal gestolen voertuigen dat de eerste uren na diefstal teruggevonden wordt, is sinds 2012 toegenomen van 22% naar 36% in 2017. Reden hiervan is dat de Nationale Politie, de RDW en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, gezamenlijk het registratieproces voor voertuigdiefstallen hebben verbeterd.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Doel van de aanpak was om voor alle gestolen voertuigen, met kenteken, binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren. De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en daders aangehouden is namelijk in de eerste uren na diefstal het grootst. Het gestelde doel wordt nu in 95% van de gevallen gehaald.

Enorm verschil

“Dit is een enorm verschil” vertelt de heer Bouwman, van STAVC, “Eerder kwam het nog weleens voor dat mensen op dinsdag aangifte wilden doen en dat lokale agenten pas op vrijdag deze verwerkt hadden. Dan vind je zo’n auto niet meer terug. Nu worden alle aangiftes direct verwerkt.”

Krachten gebundeld

Om dit doel te bereiken werden de krachten van betrokken partijen gebundeld bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit te Veendam. Medewerkers van politie, RDW en VbV werken daar samen binnen één proces om alle relevante informatie te verzamelen en te verwerken.

Kwaliteit verhoogd

Projectmanager Harry Blaauw: “Door de aangifte op één punt op te nemen is de kwaliteit van de verzamelde gegevens verhoogd. Gespecialiseerde medewerkers vullen gegevens van de aangever direct aan met informatie uit andere bronnen en zo wordt direct een verrijkte aangifte in alle opsporingssystemen geplaatst. Door het verbeterde aangifteproces is de pakkans van autodieven met ruim 14% vergroot”.