Promovenda ontwikkelt klinisch rijgeschiktheidsonderzoek voor mensen met Alzheimer

Promovenda Dafne Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een alternatieve rijgeschiktheidstest ontwikkelt voor mensen met Alzheimer. In 90 procent van de gevallen komt de test overeen met de uitslag van de rijtest van het CBR. Piersma verdedigt op 26 februari haar proefschrift ‘Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments.’

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Piersma stelt in haar proefschrift dat mensen met lichte dementie vaak nog steeds rijgeschikt zijn en ook de wens hebben te blijven rijden. Niet alle patiënten met alzheimer zijn direct een risicofactor in het verkeer, constateert ze. Patiënten met dementie hebben vaak verschillende symptomen en daarom ook verschillende prognoses. Ze vindt het daarom belangrijk dat er meerdere aspecten onderzocht worden als er gekeken wordt naar rijgeschiktheid, zoals de ernst van de stoornis, de reactiesnelheid van de patiënt, de kennis van de verkeersregels, en het herkennen van de gevaren.

Klinisch rijgeschiktheidsonderzoek

De klinische test, die ze ontwikkelde, speelt hier op in. Het klinisch rijgeschiktheidsonderzoek, bestaande uit interviews met de patiënt en een naaste, cognitieve testen en ritten in een rijsimulator, voorspelt of iemand met de ziekte van Alzheimer rijgeschikt is. “De rijtest bij het CBR zal niet verdwijnen, maar de klinische rijgeschiktheidsonderzoeken kunnen wel meer mogelijkheden bieden,” vertelt Piersma in vakmagazine Verkeersnet. “In de toekomst kan een deel van de rijgeschiktheidsonderzoeken bij het CBR vervangen worden door onderzoeken in een klinische setting.”

Betrouwbaarheid onderzoek

Om er zeker van te zijn dat onderzoeken in een klinische setting echt een betrouwbare voorspelling bieden, is meer onderzoek nodig, stelt Piersma. Om de betrouwbaarheid te testen werkte Piersma onder andere samen met de SWOV en het CBR. SWOV bereidt momenteel een  onderzoek voor naar de betrouwbaarheid van het klinisch rijgeschiktheidonderzoek.