VVD en PvdA: 'Schaf boete op verlies rijbewijs af'

Burgers die zijn bestolen van hun rijbewijs of dit zijn kwijtgeraakt, betalen de gemeente Deventer 28 euro aan vermissingskosten. Dit bedrag komt boven op de kosten (39 euro) van de aanvraag van een nieuw exemplaar. De VVD en PvdA vinden dit van de zotte. Zij willen dat de gemeente stopt met het innen van deze 'verkapte boete'. Die treft jaarlijks circa 500 mensen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In een gezamenlijk amendement op de Belastingverordening 2018 stellen de twee fracties voor 'het tarief voor extra werkzaamheden in verband met de vermissing van een rijbewijs' te schrappen. In plaats van het tarief volgend jaar te verhogen naar 28,50 euro.

Aflevering Radar

Volgens VVD-raadslid Lars Wuijster is twee derde van alle gemeenten inmiddels afgestapt van het in rekening brengen van de extra kosten bij een vermist of gestolen rijbewijs. Hij baseert zich op informatie op de site van het consumentenprogramma Radar, dat onlangs aandacht aan dit onderwerp besteedde. ,,Ik heb die aflevering gezien en moet zeggen dat ik niet zo goed tegen onrechtvaardigheid kan.''

Onterecht

Wuijster stelde namens zijn fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college en ontdekte dat Rob de Geest van de PvdA in 2014 hetzelfde had gedaan. Een van de vragen luidde destijds: 'Deelt het college de opvatting dat deze ‘boete’ bij diefstal richting een inwoner die een kwijtgeraakt rijbewijs moet vervangen, zeer onterecht kan aanvoelen?' Het antwoord luidde: 'Ja. Burgers zullen in het algemeen het als onterecht voelen als zij extra (vermissings)kosten moeten betalen. Dit komt omdat zij ook de reguliere kosten van een nieuw rijbewijs al moeten betalen'.

Begroting

De VVD en de PvdA hebben de koppen bij elkaar gestoken en daar is het amendement uitgerold. Dat dienen zij woensdag in tijdens de behandeling van de begroting.  Als een raadsmeerderheid het amendement steunt, betekent dit dat de gemeente op basis van 500 rijbewijs-vermissingen ruim 14.000 euro minder in kas krijgt. Wuijster: ,,Dit is een relatief klein bedrag om zo'n grote ergernis te voorkomen.'' VVD en PVDA stellen voor dit verlies aan inkomsten te dekken vanuit de algemene middelen.

Lees het hele artikel »