80 km/uur-wegen in Nederland onveilig

Volgens de SWOV behoren de 80 km/uur-wegen in Nederland tot de onveiligste wegen. Onder meer doordat de meeste wegen te smal zijn. Smaller dan de richtlijnen voorschrijven. De dwarsprofielen uit die richtlijnen zijn overigens al aan de krappe kant.

VTO

— Advertentie —

Dit stelt de SWOV in het rapport ‘Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur‘. De SWOV onderzocht in hoeverre bepaalde wegkenmerken invloed hebben op het ontstaan van verkeersongevallen op 80 km/uur-wegen. Dat geldt onder andere voor de breedte van de verharding, de rijstrook en de redresseerstrook. Ook de breedte en uitvoering van de middenberm en rijrichtingscheiding spelen een rol.

De dwarsprofielen in Nederland behoren volgens het SWOV-onderzoek tot de smalste ter wereld. De standaardbreedte van een zogenaamde GOW80-wegen (zoals vastgelegd in het Handboek Wegontwerp) is 7,5 meter. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat die breedte minimaal 8,5 meter zou moeten zijn en liefst 9,5 meter.

De SWOV noemt een rijstrookbreedte van 2,75 meter die men nu in Nederland tegenkomt onverantwoord. Deze zou minstens 3,3 meter moeten bedragen. Dat kan al 10 procent schelen aan verkeersslachtoffers. Het aanbrengen van een fysieke rijrichtingscheiding in de vorm van cable barriers kan het totaal aantal dodelijke ongevallen met 80% doen afnemen en het totaal aantal ernstige letselongevallen met 50%.

Bron: NOS.nl