Auto het populairste vervoersmiddel voor naar het werk

In ruim 60 procent van de gevallen nemen we de auto als we ons verplaatsen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Het CBS presenteerde de resultaten van het onderzoek op haar website op ‘Wandel naar je Werk dag’. De resultaten zijn gebaseerd op het jaar 2016.  Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een enquête naar het reisgedrag van Nederlanders. In dit onderzoek wordt aan mensen gevraagd om hun dagelijkse verplaatsingen bij te houden naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip van de verplaatsingen, gebruikte vervoermiddelen en reismotieven.

9 procent neemt auto al voor stukje van 1km

In 2016 zijn in totaal ruim 114 miljoen verplaatsingen van en naar het werk volledig te voet gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral verplaatsingen zijn van korter dan 1 kilometer. Voor deze korte afstand pakt 40 procent de fiets en slechts 9 procent de auto.

8 op de 10 neemt auto boven de 15km

Op afstanden tussen de 1 en 3,7 kilometer gaat 25 procent van de mensen met de auto, en nog maar 7 procent volledig te voet. De fiets is op deze afstand het populairst; zes op de tien mensen fietst. Bij afstanden boven de 3,7 kilometer is de auto verreweg het populairs. Boven de 15 kilometer worden zelfs acht op de tien verplaatsingen van en naar het werk met de auto gemaakt. In totaal kiezen we in ruim 60 procent van alle gevallen de auto als vervoersmiddel.