Auto’s vervuilen ook tijdens het remmen op de motor

Automobilisten die remmen op de motor zonder dat er brandstofverbruik plaatsvindt, vervuilen toch het milieu. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van een team van Finse en Griekse onderzoekers in het blad Environmental Science & Technology.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het onderzoek richtte zich op een zware dieselvrachtwagen die in het verkeer rondreed, en op twee personenauto’s, waarvan de benzinemotoren onder laboratoriumomstandigheden volgens een speciaal protocol draaiden. Ongeveer 20 tot 30 procent van de deeltjes uit de uitlaatgassen groter dan 3 nanometer ontstaan niet tijdens de aandrijving van de auto, maar juist als de bestuurder het gaspedaal loslaat en op de motor remt. Op zulke momenten blijven de zuigers van de motor bewegen zonder dat er brandstofverbruik is. Lucht komt nog steeds in de cilinder terecht, de zuigers persen de lucht samen, de temperatuur stijgt en de opgewarmde lucht, met de vervuilende deeltjes, komt in de atmosfeer terecht.

Veel vrijkomende deeltjes

Voor Eelco den Boer, senior onderzoeker op het gebied van Verkeer en Vervoer bij adviesbureau CE in Delft, zijn de onderzoeksresultaten nieuw. "Onduidelijk hierbij is nog wel of je de resultaten van de benzineauto’s op een hoop mag gooien met die van dieselauto’s", aldus Den Boer. "Dieselauto’s zijn tegenwoordig standaard uitgerust met roetfilters maar benzineauto’s hebben geen roetfilters, terwijl uit deze en andere studies blijkt dat juist bij direct ingespoten benzinemotoren heel veel kleine deeltjes vrijkomen. Dat zou ervoor pleiten in Europees verband de regelgeving aan te scherpen om deze vorm van vervuiling tegen te gaan."

Uit het onderzoek blijkt dat de EU tot nu toe nog geen rekening houdt met het bestaan van deze deeltjes. De betreffende stoffen komen waarschijnlijk uit de motorolie en zijn ontstaan voordat ze de katalysator hebben gepasseerd. Speciale roetfilters in de uitlaat aanbrengen kan dan ook een mogelijke maatregel zijn om deze vervuiling te verminderen.

Bron: Verkeerskunde