Belgische wegenwachters willen een veiligere pechstrook

De wegenwachters van de VAB (Belgische ANWB) zijn zeer ongerust over de veiligheid van gestrande automobilisten op de autosnelweg, maar ook over hun eigen veiligheid tijdens een interventie op de pechstrook.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

De VAB beklemtoont dat de pechstrook enkel gebruikt mag worden door hulpdiensten en door andere weggebruikers in geval van pech, ongeval of ernstige ziekte. Steeds meer automobilisten maken in België echter onwettig gebruik van de pechstrook. Nog slechts 1 op de 7 voertuigen op de pechstrook staat daar effectief omdat ze pech of een ongeval hebben. In 2011 was dat nog 1 op de 5.

Hiervoor wordt de pechstrook het meest gebruikt:

1. Pech of ongeval: 15%
2. Om een afrit te nemen: 11%
3. Als rijweg bij file: 11%
4. Vrachtwagens die uitwijken uit verstrooidheid: 10%
5. Vrachtwagens die rusten (om de rust- en rijtijd te respecteren): 9%

VAB vroeg aan haar wegenwachters welke oplossingen zij zien om de veiligheid op de pechstrook te verbeteren. Zij zien hiervoor twee belangrijke manieren:

1. Infrastructurele maatregelen om de pechstrook veiliger te maken
2. Sensibilisatie en controles op het foutieve gebruik van de pechstrook

Infrastructurele maatregelen om de pechstrook veiliger te maken

De belangrijkste en meest efficiënte manier om de veiligheid op de pechstrook te verbeteren, is volgens de VAB-wegenwachters het doorvoeren van enkele infrastructurele aanpassingen. De drie belangrijkste ingrepen die zij aangeven zijn:

1. Het aanleggen van ribbelstroken die bestuurders duidelijk maken dat zij uitwijken naar de pechstrook.
2. Het aanleggen van pechhavens, waar de wagen met pech op een afgeschermde en veilige plaats kan wachten op hulp.
3. Het gebruik van de dynamische verkeersborden die waarschuwen wanneer er een voertuig op de pechstrook staat en eventueel een snelheidsbeperking aangeven.

Sensibilisatie en controles op het onwettige gebruik van de pechstrook

De VAB-wegenwachters vragen ook aan de bevoegde ministers om meer te sensibiliseren en te controleren op het onwettige gebruik van de pechstrook.

 De belangrijkste oplossingen:

1. Campagne voeren tegen onwettig gebruik van de pechstrook.
2. Meer bemande controles op het onwettig gebruik van de pechstrook.
3. Duidelijkere regels omtrent het gebruik van de pechstrook (wetgeving).

Toenemend gevaarlijk fenomeen: gebruik van de pechstrook door vrachtwagens

Vrachtwagen die uitwijkt uit verstrooidheid
Eén op de tien voertuigen die zich op de pechstrook begeeft, is een vrachtwagen die uitwijkt uit verstrooidheid. VAB-wegenwachters zijn hier erg ongerust over, want 90% van hen beschouwt dit fenomeen als extreem gevaarlijk. VAB benadrukt het belang van ribbelstroken, die ervoor zorgen dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gewaarschuwd worden als zij uitwijken naar de pechstrook.

De pechstrook als rustplaats
VAB-Wegenwacht merkt ook een toenemend fenomeen op: vrachtwagenchauffeurs die de pechstrook gebruiken als rustplaats. Volgens hen is dit onder meer te wijten aan een tekort aan parkeerplaatsen langs de autosnelweg, maar ook tijdens file moeten sommige chauffeurs zich noodgedwongen aan de kant zetten om hun rij- en rusttijden te kunnen respecteren. Ook dit is een erg gevaarlijk fenomeen: 85% van de wegenwachters beschouwt dit als extreem gevaarlijk.

De automobilist moet alerter zijn: 5 op de 10 stelt zich niet veilig op bij pech op de autosnelweg
Bij pech of een ongeval op de autosnelweg, waar de snelheid van het voorbijrazende verkeer erg hoog ligt, is het zeer belangrijk dat automobilisten zich veilig opstellen. Dat wil zeggen: uit de auto stappen en achter de vangrail gaan staan. VAB-Wegenwacht stelt jammer genoeg  vast dat 5 op de 10 automobilisten dat niet doen. Ook gebeurt het vaak dat zij zich initieel wel veilig opstellen, maar alle veiligheidsvoorschriften vergeten wanneer de wegenwachter arriveert.

Bron: VAB