Bibliotheken gaan mensen helpen bij digitaal contact met overheid

Vandaag verricht Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes maar bijvoorbeeld ook bij het inplannen van een theorie-examen, verlengen van een rijbewijs of het invullen van een gezondheidsverklaring.. Ook het CBR is daarom blij met het initiatief, aangezien zij snel willen digitaliseren.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Bibliotheken en publieke dienstverleners slaan de handen ineen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. Vijftien bibliotheken* verspreid over het land starten vandaag met een Informatiepunt Digitale Overheid. Binnen twee jaar is er een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten.Het is een initiatief van de Manifestgroep, waarin onder andere de publieke dienstverleners Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn verenigd, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB). De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n 4 miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid. In december stuurde staatssecretaris Knops de aanpak digitale inclusie naar de Tweede Kamer.

Digitale samenleving

‘Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Ik ben blij dat wij vanuit Binnenlandse Zaken dit initiatief samen met de KB en manifestgroep-partijen financieel mogelijk kunnen maken’, aldus Staatssecretaris Knops. Mensen kunnen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid met vragen over de dienstverlening van alle organisaties die meedoen. Bibliotheekmedewerkers helpen hen met het vinden van informatie op websites en verwijzen voor persoonlijke informatie zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties waarmee de Bibliotheek samenwerkt, zoals welzijnsinstellingen, ouderenbonden, gemeente en zorgkantoren.

Maatschappelijke rol

Onderdeel van deze krachtenbundeling is dat mensen computercursussen kunnen volgen bij een Bibliotheek in de buurt. Deze cursussen (Klik & Tik en Digisterker) maken hen digitaal vaardiger. Nu al volgen jaarlijks meer dan 40.000 mensen deze cursussen van de bibliotheken. Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB: ‘Wij zetten ons graag in om Nederlanders digitaal vaardiger te maken. Als nationale bibliotheek doen we dat, in dit geval, door de mogelijkheden die openbare bibliotheken te bieden hebben, te verbinden met de behoefte van de Manifestgroep-partijen. De Informatiepunten Digitale Overheid sluiten heel goed aan bij de maatschappelijke rol van de openbare bibliotheken in Nederland: midden in de samenleving en actief in het stimuleren van leren en gericht op ieders persoonlijke ontwikkeling’.

Digitale route CBR

Jan Jurgen Huizing, algemeen directeur van het CBR: ‘Onze samenleving wordt steeds digitaler en dat geldt ook voor het CBR. Een theorie-examen inplannen, een rijschool machtigen voor het praktijkexamen of een Gezondheidsverklaring indienen, het kan allemaal online geregeld worden. We stimuleren onze klanten om voor de digitale route te kiezen, dat is sneller en veiliger. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen daarvan kan profiteren. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij’. Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Op 1 juli starten de eerste vijftien 'kopgroepbibliotheken' die de weg plaveien voor de verdere landelijke dekking in de komende twee jaar.