Binnenkort nieuwe overeenkomst CBR en opleider

Op 1 augustus start de nieuwe overeenkomst tussen het CBR en de opleider. Met de overgang van privaatrechtelijke naar publiekrechterlijk zelfstandig bestuursorgaan in 2013, heeft het CBR alle lopende overeenkomsten onder de loep genomen.

VekaBest verkeersleermiddelen

— Advertentie —

Overeenkomst

Bij de inschrijvingsovereenkomst voor opleiders heeft het CBR samen met de brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB gekeken wat er in de overeenkomst moest worden aangepast. Ook is de inschrijvingsovereenkomst van CCV samengevoegd met die van het CBR. Hieruit is de nieuwe ‘overeenkomst CBR en opleider’ voortgekomen, die dus op 1 augustus in werking treedt.
Nathalie Dingeldein, woordvoerder van het CBR, is blij met de nieuwe overeenkomst: “Door de nieuwe overeenkomst te tekenen committeert de opleider zich aan de afspraken met het CBR. Hij garandeert dat hij zich zal houden aan alle geldende wet- en regelgeving en integer zal handelen.”

Integriteit

De bepaling over integriteit is volgens Dingeldein nieuw in de overeenkomst, als onderdeel van het anti-fraudebeleid. De opleider moet garanderen dat hij zich zal houden aan alle geldende wet- en regelgeving en integer zal handelen. In ieder geval is geen sprake van integer handelen als de opleider of een daaraan verbonden persoon verdacht wordt van een strafbaar feit dat samenhangt met de activiteiten als opleider. Ook is er geen sprake van integer handelen als het CBR onregelmatigheden heeft geconstateerd bij of rond de examens.

Extra's

In de nieuwe overeenkomst zijn nog een aantal extra punten opgenomen. Zo is er verder vorm gegeven aan het streven om slechts met bevoegde instructeurs te werken. Van alle - bij de opleider werkzame rij-instructeurs - verstrekt de opleider aan het CBR het nummer en de einddatum van de geldigheid van de WRM-bevoegdheidspas en de personalia. Daarnaast is benadrukt dat rij-instructeurs bij contact met het CBR altijd een geldige WRM-bevoegdheidspas moeten kunnen tonen. Alleen dan mogen zij een praktijkexamen/toets bijwonen van een leerling. Uiteraard geldt dit alleen voor examens/toetsen waarvoor de WRM-bevoegdheid nodig is.

Betrouwbaarheid

Het CBR wil ook extra betrouwbaarheid creëren richting de klant. Daarom moet middels deze nieuwe overeenkomst de naam van de opleider die het examen heeft gereserveerd overeenstemmen met de naam op het examenvoertuig én met de naam waaronder de opleider bij het CBR ingeschreven staat.