Branchevereniging VRB komt op voor traject gezondheidsverklaring CBR

Onlangs deed in de Volkskrant Josette van Wolferen haar verhaal. Ze verbaasde zich over het systeem rond het aanvragen van de gezondheidsverklaring en de wachttijden na de aanvraag, nadat haar zoon in het traject terechtkwam. Branchevereniging VRB stuurde een reactie in waarin zij aangeven dat het belangrijk is dat leerling en ouders zich beter bewust worden van het traject rond de gezondheidsverklaring en de wachttijden, voordat ze zomaar ‘ja’ invullen. Ook hoopt de VRB dat dit geen begin is van een opmaat is om medische zaken níét naar waarheid in te vullen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Moeder Josette van Wolferen deed onlangs haar verhaal over haar 20-jarige zoon. Verhaal in het kort:”Mijn zoon van 20 is ruim een jaar bezig met rijlessen en volgens zijn instructeur is hij toe aan afrijden…. Toen hij in maart dit jaar ver genoeg was om het praktijkexamen aan te vragen, vulden we nietsvermoedend de gezondheidsverklaring naar waarheid in. Dat hadden we nooit moeten doen…. Weken later ontvingen we een brief van het CBR dat we een afspraak voor een keuring bij Rijbewijsbelang in Utrecht moesten maken. Meteen dezelfde dag gebeld, maar ja, die wachtlijst…. Weer weken later kon hij er terecht voor een vraaggesprek (à 264 euro). Voor mijn zoon was dit zwaar….De vragen zijn neutraal bedoeld, maar komen insinuerend over.…. Weer weken later ontvingen we het gespreksverslag: de keuringsarts had vastgesteld dat er geen belemmering was om zijn rijbewijs te halen….Maar waarom was het rode kruis achter zijn naam niet weg, vroeg de rijinstructeur. Bellen, bellen met het CBR en uiteindelijk kregen we een machteloze medewerker aan de lijn, die ons vertelde dat het binnenkort verwerkt zou worden…Weer weken later krijgen we een brief van het CBR dat een rijtest nodig is….Ondanks dat een door het CBR aangewezen psychiater heeft gezegd dat er geen belemmering is. Natuurlijk is die test weer op eigen kosten …Daarna, aldus de brief, ontvangen we binnen vier weken bericht. ‘Meestal staat daar meteen het besluit in. Soms verwijzen wij u nog door naar een medisch specialist.’

Leerlingen beseffen wachttijden niet

Reactie van Peter van Neck, voorzitter VRB:”Helaas beseffen rijbewijsleerlingen (en hun ouders) vaak niet dat het traject om een Verklaring van Geschiktheid bij iemand die op de vragenlijst daartoe een vraag met ‘ja’ moet beantwoorden, lang kan duren. Zeker bij doorverwijzing naar een medisch specialist, die weer kampt met wachttijden en/of voor het bepalen van zijn bevindingen afhankelijk is van andere behandelende specialisten. Als je langs meerdere artsen moet, loop je tegen nóg langere afhandeltijden aan. Alle digitale systemen ten spijt.

Is een 'ja' wel nodig?

Je doet er daarom als rijbewijsleerling verstandig aan nog voor dat je aan het rijbewijstraject begint, goed na te denken of al vaststaat dat je een vraag met ‘ja’ moet beantwoorden. De rijinstructeur zal dit zonder de medische achtergronden te willen weten bij de aanmelding bespreken. Vul de GezondheidsVerklaring direct in bij de start van het rijbewijsopleiding in. Aan het CBR ben je als kandidaat alleen € 37,80 verschuldigd, ongeacht de lengte van het traject. De tarieven voor de medisch specialist(en) worden door NZA vastgesteld en betaal je rechtstreeks aan die specialist. En wanneer een rijtest deel uit gaat maken van het traject en er dus een lesauto nodig is, komen de kosten hiervoor ook voor rekening van de kandidaat. Omdat er maar op dertig CBR-oproepplaatsen rijtesten worden afgenomen, kan dat qua inzettijd al snel drie lesuren beslaan.

Medische zaken naar waarheid invullen

We hopen als branchevereniging VRB dat eerder genoemd verhaal geen opmaat is om medische zaken níét naar waarheid in te vullen. In Nederland is er gelukkig extra steun in de reguliere schoolopleiding voor wie dat nodig heeft, anderzijds kan uit een gedragsdiagnose ook voortvloeien dat er extra en zorgvuldige procedures bij het CBR moeten worden doorlopen. Dat heeft de wetgever in Nederland in het belang van de verkeersveiligheid nu eenmaal bepaald. Kunnen zaken beter? Zeker, we houden de vinger aan de pols over de ontwikkelingen bij de medische afdeling van het CBR, die al maanden kampt met zeer lange doorlooptijden. Maar als derde partijen moeten worden ingeschakeld, is dat niet het CBR aan te rekenen.

Arts CBR bepaalt rijgeschiktheid

Uiteraard geldt een deel van het verhaal ook voor personen die hun rijbewijs moeten verlengen of te maken hebben met een verandering in hun gezondheidstoestand. Het is niet de keurend medisch specialist die bepaalt of iemand rijgeschikt is, dat besluit neemt uiteindelijk de arts van het CBR, op grond van alle informatie. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen, maar veiligheid staat voorop."

Bron »