De monopolist - deel 5 (slot): Wat heeft een fruitkasteel eigenlijk te maken met het afnemen van rijexamens?

Rijschoolvandaag.nl-feuilleton over de ontwikkelingen rondom een overheidsmonopolist met vergaande bevoegdheden en grote ambities.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Deel 5 (slot): Wat heeft een fruitkasteel eigenlijk te maken met het afnemen van rijexamens?


In het laatste deel van dit Rijschoolvandaag.nl-feuilleton wordt duidelijk dat het niet uitmaakt of je fruitmarkten organiseert of rijexamens afneemt: als overheidsmonopolist heb je een bijzondere positie en verantwoordelijkheid. Helaas blijken overheidsmonopolisten daar vaak weinig zorgvuldig mee om te gaan.

We onthouden ons hier van een oordeel, maar we trekken een aantal parallellen tussen het kasteel uit ons feuilleton en het ‘natuurlijke gedrag’ van overheidsorganen.

  • De situatie van het kasteel was niet florissant; er was veel achterstallig onderhoud en de kas was leeg. De gekozen oplossing was even simpel als doeltreffend: de tarieven werden verhoogd en de dienstverlening verslechterd. Zo werd de bedrijfsvoering weer financieel gezond, zonder dat het kasteel in eigen vlees hoefde te snijden.
  • Wanneer het kasteel werd geconfronteerd met weerstand, individueel of collectief, was het tamelijk eenvoudig om daar iets tegen te doen. Individueel klagende fruithandelaren werden ‘gewaarschuwd’ zich rustig te houden. Collectief klagende fruithandelaren werden bij voorkeur meegesleurd in stroperig, ambtelijk overleg. Het doel was in beide gevallen hetzelfde: het kasteel was er niet van gediend dat externe partijen het beleid bekritiseerden.
  • Als het kasteel desondanks kritiek te verduren kreeg, was de volgende verdediging om zich te verschuilen achter ‘hogere opdrachtgevers’. De rol van het kasteel werd dan (ten onrechte) getypeerd als ‘wij doen slechts wat ons opgedragen wordt’. Zo kon het kasteel altijd zijn handen in onschuld wassen en zich moeiteloos onttrekken aan kritiek.
  • En tenslotte was het kasteel er een meester in om zichzelf complimenten en prijzen toe te kennen. Deze waren veelal van het kaliber ‘in het land der blinden is 1-oog koning’ en/of hadden niets van doen met de daadwerkelijke dienstverlening van het kasteel. Zo probeerde het kasteel goed reclame voor zichzelf te maken, in de hoop ontevreden klanten te overschreeuwen.

Of en in hoeverre het bovenstaande ook van toepassing is op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen laat Rijschoolvandaag.nl graag aan u als lezer over. In ieder geval zullen wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Einde.