Dit is het IBKI WRM-coronaprotocol

ibki protocol papier kantoor schrijven blog

Het IBKI heeft middels een mail het WRM-coronaprotocol verstuurd. Het IBKI volgt zoveel mogelijk het protocol van het CBR, maar op sommige punten kan dat niet door het specifieke karakter van het WRM-examen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het IBKI is maandag 25 mei weer gestart met het afnemen van examens. Goed nieuws voor de rijinstructeurs (in opleiding). Voor de WRM-examens is een protocol opgesteld. 

IBKI schrijft: 'Omdat tijdens er de stagebeoordelingen en praktische begeleidingen meer dan twee personen in het lesvoertuig zitten, mogen deze examens alleen onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn inmiddels uitgewerkt en omgezet in een protocol.' Dat protocol is hier te vinden. 

De verschillen het het CBR protocol
  • Algemene maatregelen. Deze zijn gelijk aan die van het CBR maar wat meer toegeschreven naar de WRM-examens. De leerling die nodig is voor het verzorgen van een stageles of een praktische begeleiding is genoemd.
  • De gezondsheidscheck. Deze is identiek aan die van het CBR. De kandidaat wordt door middel van de uitnodigingsbrief op de hoogte gesteld van deze check. Indien de kandidaat of zijn leerling corona-gerelateerde klachten vertoont, en desondanks toch besluit te verschijnen op het examen, zal door de examenfunctionaris het examen niet worden afgenomen. Het examen wordt dan niet kosteloos verschoven. Thuis blijven is het devies.
  • Het deurbeleid, aanspreekpunt corona, belijning in de Innovam-gebouwen, etc. Deze zijn afkomstig uit het organisatiebrede protocol van Innovam.
  • Desinfecterende middelen (praktische examens). IBKI stelt desinfecterende middelen en beschermingsmiddelen uitsluitend beschikbaar voor de examenfunctionarissen. Indien een examen niet kan worden afgenomen omdat de desinfecterende middelen en mondkapjes voor de examenkandidaat en de eventueel aanwezige leerling niet aanwezig zijn, wordt het examen niet afgenomen. Het examen wordt dan niet kosteloos verschoven. Dit geldt ook als een lesvoertuig niet ontsmet kan worden.
  • Praktische examens. Deze tekst is toegeschreven naar de specifieke examens. Denk hierbij aan de stagebeoordeling of de praktische begeleiding. De ontvangst van de kandidaat en, indien aanwezig de leerling, wijkt af van die van het CBR. Zowel de kandidaat als de leerling wachten binnen en worden vanuit deze wachtruimte opgehaald door de examenfunctionaris.

Het IBKI heeft op de website een pagina ingericht waar de meeste vragen worden beantwoord.