Een puntensysteem voor verkeersovertreders, een goed idee?

Veel Europese landen kennen een algemeen puntensysteem. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat een rijbewijs ingetrokken kan worden wanneer een bestuurder herhaaldelijk verkeersovertredingen begaat binnen een bepaalde tijdsperiode. Is zo’n systeem ook een idee voor Nederland?

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Landen zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Groot-Brittannië, Griekenland en Ierland werken met een puntensysteem.

De situatie in Nederland

Ons land kent geen algemeen puntensysteem zoals dat bestaat in de landen die hierboven genoemd worden. Nederland kent wel een puntensysteem voor beginnende bestuurders, alcoholovertreders, een recidiveregeling voor veelplegers en recidiveregelingen voor diverse andere ernstige verkeersovertredingen. In Nederland is wel draagvlak voor de invoering van een algemeen puntensysteem. Acht op de tien Nederlanders ziet dit wel zitten.

Komt het de veiligheid ten goede?

Momenteel is nog niet wetenschappelijk bewezen dat bijvoorbeeld het puntensysteem voor beginnende bestuurders bijdraagt aan de verkeersveiligheid. De voornaamste verklaring hiervoor is de relatief lage controlekans voor overtredingen die onder deze regeling zijn opgenomen. Onder de regeling vallen overtredingen zoals bumperkleven en flink te hard rijden. Daarnaast is er ook geen bewijs dat puntensystemen beter helpen dan reguliere recidiveregelingen om rijden onder invloed van alcohol en recidive daarin tegen te gaan. Alcoholovertreders lijken wel beïnvloed te worden door de controlekans, de hoogte van de straf draagt echter niet of nauwelijks bij. 

Wat kunnen we leren van het buitenland?

De buitenlandse aanpak leert ons dat een algemeen puntensysteem de verkeersveiligheid verbetert. Kijkend naar de landen die zo’n puntensysteem ingevoerd hebben, is te zien dat het aantal ongevallen, doden en gewonden er daalt tussen de 15 en 20%. Echter, na gemiddeld minder dan anderhalf jaar na de invoering blijkt het effect van het puntensysteem er weer verdwenen te zijn. 

Meer bevindingen zijn te vinden in een factsheet die de SWOV over dit onderwerp op heeft gesteld. 

Bron: Verkeersnet