Exclusief: RST wil dat rijschoolbranche lessen niet mag hervatten

rijschoolsamenwerkingsteam

Het RijschoolSamenwerkingsTeam (RST) is volop aan het lobbyen om te voorkomen dat rijscholen hun werkzaamheden weer kunnen hervatten. Waar andere branchepartijen kijken naar de mogelijkheden, kijkt RST naar de onmogelijkheden en roepen ze de instanties actief op om het beroepsverbod te handhaven. Hierin staan ze helemaal alleen. Dat blijkt uit een ellenlange brief die in handen is van deze redactie.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het RST wil een brancheorganisatie worden, zo bleek uit een eerdere mail. Wie of wat ze vertegenwoordigen is niet helder.

Ze roepen op tot samenwerking in de branche, maar met een vijfde organisatie zorgen ze voor nog meer versnippering. En daarbij werken ze op het gebied van de beperking van de Coronamaatregelen niet met de gevestigde orde samen, maar roepen ze eenzijdig op tot een handhaving van het beroepsverbod. Daarmee zorgen ze voor grote financiële schade bij hun achterban, namelijk de rijscholen.

Verwijten

Het RST verwijt in haar schrijven een gebrek aan transparantie bij het CBR: "Wij zouden graag zien dat het CBR in openheid communiceert met onze branche zodat wij weten waar wij concreet aan toe zijn." Er is juist heel veel overleg tussen alle betrokken partijen. Een verwijt als deze houdt daarom geen stand. Wellicht wil het RST een plek aan de tafel afdwingen, maar zolang ze geen achterban vertegenwoordigt en geen vereniging is met honderden leden is er geen aanleiding om dit clubje, dat eerder tevergeefs opriep tot een staking, aan tafel te nodigen.

Voorstellen branche onvoldoende, aldus RST

Het RST heeft diverse voorstellen vanuit de branche getorpedeerd op een wijze alsof ze expert is op het gebied van virussen en de bestrijding daarvan. Daaruit blijkt dat ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn. Het denken in beperkingen is niet iets waar rijschoolondernemers op dit moment op zitten te wachten. Elke dag niet kunnen lessen zorgt bij een eenmansrijschool al snel voor 450 euro inkomstenderving.

Het RST is tegen:

  • het opheffen van het beroepsverbod
  • het gebruik van schermen
  • het gebruik van handschoenen en mondkapjes

Waar zelfs Italië en Spanje teugels laten vieren, wil het RST vooral wachten. Terwijl elke seconde telt voor talloze ondernemers. Daarmee zet het RST zich buitenspel.

RST zet zich buitenspel »