Geen ondernemersstage voor rijschoolhouders

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft middels een brief antwoord gegeven op de kamervragen van Attje Kuiken (PvdA). Kuiken had bij de minister onder andere op aangedrongen op een ondernemersstage. De minister gaat hier echter niet in mee.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De ondernemersstage die Kuiken voorstond, bestond uit een kijkje in de keuken bij een bestaande rijschool alvorens men een eigen rijschool mocht starten. Dit zou de kwaliteit van beginnende rijscholen verbeteren. Op basis waarvan Kuiken dit veronderstelde is echter onduidelijk.

Lage slagingspercentages

Startende rijscholen zouden het eerste jaar een gemiddeld slagingspercentage halen van 37%. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde.

Kuiken denkt met de ondernemersstage de kwaliteit van startende rijscholen - en daarmee het slagingspercentage - te verbeteren. In de branche heerst echter de opvatting dat gebrekkige lesvaardigheden bij rijinstructeurs en niet zozeer onvoldoende ondernemersvaardigheden ten grondslag liggen aan de lagere slagingspercentages van startende rijscholen.

Nieuw rijexamen

De roep om een nieuw rijexamen wordt daarom steeds luider, bij voorkeur een modulair examen. In een modulair examen kunnen meer vaardigheden worden afgetoetst, waaronder hogereordevaardigheden. Hierdoor worden de benodigde skills van leerlingen beduidend hoger (ze moeten meer kennen en kunnen om te kunnen slagen).

Als gevolg hiervan MOET de rijopleiding beter/hoogwaardiger worden. Alleen goede instructeurs, die inhoudelijk écht verstand van zaken hebben en ook op onderwijskundig gebied voldoende onderlegd zijn, zijn dan nog in staat om leerlingen succesvol voor te bereiden op het praktijkexamen.

De opleiding tot rijinstructeur zit op zichzelf goed in elkaar, maar dat is - zo blijkt - geen garantie voor kwaliteit. De rijopleiding richt zich naar het examen en zo lang het mogelijk is om met een kwalitatief matige rijopleiding tóch een kans van slagen bij het CBR te hebben, zullen ook kwalitatief bedenkelijke rijscholen en instructeurs zich op de markt kunnen blijven begeven.

Een échte kwaliteitsimpuls kan slechts worden bereikt door de introductie van een nieuw, zwaarder (en modulair) rijexamen. Dit heeft bovendien een positief effect op de verkeersveiligheid van beginnende bestuurders.

De politiek en de branche zouden er goed aan doen deze handschoen gezamenlijk op te pakken. Tot nu toe is er vooral tegen elkaar en over elkaar gesproken en te weinig met elkaar. Als alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken, kan het probleem getackeld worden én keert de rust terug in de (dan weer gezonde) branche.