Herinvoering bedrijfsfietsenregeling

Uit onderzoek is gebleken dat als werkgevers weer bedrijfsfietsen ter beschikking gaan stellen, maar liefst 48 procent van de werknemers vaker met de fiets naar het werk zal komen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Enquête

Deze conclusie is afkomstig van een enquête die mobiliteitsclub VAB in samenwerking met het fietsmotivatieprogramma Bike to Work en Janssen Pharmaceutica uitvoerde. De enquête is afgenomen onder meer dan 3.500 werknemers die nu (sporadisch) de fiets gebruiken om naar het werk te gaan.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec werknemers sneller over de streep trekken om met de fiets te gaan. 60 procent van de werknemers die nu nog weinig fietsen, zien de elektrische fiets en de speed pedelec als een extra stimulans om vaker de fiets te gebruiken. Ook speelt de komst van de elektrische fiets een grote rol in de afstand die werknemers willen afleggen naar het werk. Zo fietst 81 procent van de werknemers met een normale fiets circa 10 kilometer naar het werk. Diegene die een elektrische fiets gebruiken, leggen het dubbele af.

Bovag

De Bovag pleit al een tijd voor herinvoering van de bedrijfsfietsenregeling en het fiscaal aantrekkelijk maken van fietsgebruik voor werk-woonverkeer. Volgens de branchevereniging zou de herinvoering een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de vele problemen met betrekking tot files, parkeren, luchtkwaliteit en volksgezondheid