In België alleen draagvlak voor een tijdelijke 30 km/h-zone bij een school

Het aantal ‘Zones 30’ (30 km/h-zones) in België is de voorbije jaren fors toegenomen. De VAB (Belgische ANWB) polste in de meest recente Mobiliteitsbarometer 1.000 Vlamingen naar hun mening over die Zone 30.

VERJO

— Advertentie —

Enkel draagvlak voor tijdelijke Zone 30 aan een school

Uit de cijfers van de Mobiliteitsbarometer blijkt duidelijk dat er enkel een draagvlak bestaat voor de tijdelijke Zone 30 aan een school. Zeventig procent aanvaardt die maatregel. Het gebied permanent Zone 30 maken, wordt maar door 38% aanvaard. Het volledige centrum van een gemeente of stad tot één Zone 30 omvormen, krijgt maar bij 16% van de ondervraagden een draagvlak, ook al blijft de helft van de automobilisten overtuigd van een positief effect voor de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers.

AANVAARDBAARHEID
Welke Zone 30 wordt door de meeste automobilisten aanvaard?
- Een tijdelijke Zone 30 aan een school: 70%
- Een permanente Zone 30 aan een school: 38%
- Een beperkte zone van het centrum als Zone 30: 37%
- Het volledige centrum als Zone 30: 16%

VEILGHEID VOOR KWETSBARE VERKEERSDEELNEMERS
Welke Zone 30 heeft het grootste effect op de verkeersveiligheid?
- Een tijdelijke Zone 30 aan een school: 71%
- Een permanente Zone 30 aan een school: 59%
- Een beperkte zone van het centrum als Zone 30: 54%
- Het volledige centrum als Zone 30: 50%

Zone 30 te weinig herkenbaar

1 op 2 Belgische automobilisten antwoordt dat hij of zij de snelheidslimiet van 30 km/h niet respecteert, omdat de signalisatie onduidelijk is en/of het wegbeeld er helemaal niet op wijst dat hij of zij een Zone 30 inrijdt. Dit wijst op een structureel probleem. Enkel de tijdelijke Zone 30 aan een schoolomgeving haalt met 56% nog een redelijke score. Deze zone wordt dan ook met een digitaal bord aangekondigd.

DUIDELIJKHEID
Welke Zone 30 is het duidelijkst voor de automobilist?
- Een tijdelijke Zone 30 aan een school: 56%
- Een permanente Zone 30 aan een school: 47%
- Een beperkte zone van het centrum als Zone 30: 32%
- Het volledige centrum als Zone 30: 31%

WAAROM RESPECTEREN WE DE ZONE 30 NIET?
18 tot 29 jaar:
- 30 km/h is te traag: 44%
- uit onwetendheid omdat de signalering onvoldoende is: 36%
- de omgeving niet aangeeft dat je in een Zone 30 rijdt: 15%
- pas snelheid enkel aan bij begin en einde van de school: 46%

> 30 jaar:
- 30 km/h is te traag: 33%
- uit onwetendheid omdat de signalering onvoldoende is: 30%
- de omgeving niet aangeeft dat je in een Zone 30 rijdt: 17%
- pas snelheid enkel aan bij begin en einde van de school: 37%

Bron: VAB