LBKR geeft wensenlijst door aan CBR

bestuur LBKR

De Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) heeft een wensenlijstje doorgegeven aan het CBR. Komende week moet duidelijk worden welke wensen worden ingewilligd.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Vorige week is er door LBKR een inventarisatie gemaakt van wensen, waarvan de beroepsvereniging denkt dat het CBR daar rekening mee kan houden bij het versoepelen van de maatregelen. 

De wensen

De opsomming in onderstaande lijst staat in volgorde van urgentie. Waarbij de eerste het meest urgent is, en de laatste minder.

1. Theoriecapaciteit naar 100%, als dit niet mogelijk is in de zalen door de 1,5 meter regeling, dan door ruimere openingstijden en openstellingen op de zaterdagen en/of avonden. Nu is de wachttijd hiervoor te lang, waardoor het gehele opleidingstraject stokt. Opschalen naar 120% zou nog wenselijker zijn.

2. Instructeur fysiek aanwezig bij de eindgesprekken na toets of examen.

3. Meerijden met AA examens.

4. Meerijden met rijtesten.

5. Meerijden met TTT of RIS toets door instructeur.

6. Met een toets of examen D1/D, dit moet naar onze mening makkelijk te realiseren zijn gezien de aanwezige ruimte in een touringcar/bus.

7. Meerijden met examen C, ook hierin hebben we een grotere ruimte ter beschikking dan in een personenauto. We begrijpen dat dit minder van toepassing is bij een C1 voertuig.

8. Meerijden met faalangstexamens.

9. Meerijden door tolk indien van toepassing of dit op een andere manier inrichten zoals aangegeven in call gisteren.

10. Meerijden met alle overige nog niet benoemde examens.

11. Ontvangst leerlingen voor aanvang toets of examen weer in examenzaal, als 1e zeker de BE kandidaten, kentekencontrole buiten met map in hand is echt onhandig, daar waar mogelijk z.s.m. de overige kandidaten.

12. Bij aanvang examen of toets instructeur fysiek aanwezig bij begin gesprek

Toilet

Daarnaast zou het LBKR het ook erg op prijs stellen als er een landelijk beleid komt over het gebruik maken van de toiletten en de wachtmogelijkheden voor de instructeurs op de oproepplaatsen. Volgens het LBKR zijn er te weinig toiletten open op sommige CBR-locaties. Ook zouden instructeurs binnen moeten kunnen wachten en zou het prettig zijn als dit op een stoel kon. 

LBKR hoopt volgende week antwoord te krijgen op de wensen.