Markering Nederlands wegennet te onduidelijk

Dit is gebleken uit het onlangs verschenen rapport ‘Zelfrijdende auto’s: verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen’, van kennisplatform CROW. Het kennisplatform heeft het onderzoek in samenwerking met Rijkswaterstaat door Royal HaskoningDHV en TNO laten uitvoeren. Het rapport is een eerste stap om te zien in hoeverre het bestaande wegontwerp en de huidige richtlijnen op korte en langere termijn aangepast dienen te worden aan de komst van zelfrijdende auto’s.

VTO

— Advertentie —

Overgangsperiode

Tijdens de overgang van de ‘normale’ auto naar de gedeeltelijke of volledig zelfsturende auto, zullen de Nederlandse wegen bereden worden door gemengd verkeer. De zelfrijdende auto’s zijn daarbij onder te verdelen van level 1 1 (auto’s met adaptive cruise control of lane keeping assistant) tot en met level 5 (auto’s die volledig automatisch rijden, zonder hulp). Naar verwachting zal het nog een flink aantal jaren duren voordat alle auto’s volledig zelfrijdend zijn.

Meer duidelijkheid

“Door het gemengd verkeer blijft de menselijke besturing een belangrijke factor. Het huidige ontwerp is hierop gebaseerd en vormt de basis om veilig, vlot en comfortabel over de Nederlandse wegen te rijden. Door deze aanwezigheid van menselijke besturing in de komende jaren kan en hoeft er voorlopig weinig veranderd te worden aan het huidige wegontwerp", is een belangrijke conclusie dat terug te lezen is in het rapport. Wel wordt geadviseerd om de markeringen te verduidelijken. "Door het aanbrengen van goed zichtbare en contrastrijke markering op de wegen kunnen (zelfrijdende) auto's met een lane keeping systeem beter de route detecteren", is bijvoorbeeld een van de aanbevelingen die wordt gedaan in het rapport. Hier hebben uiteraard ook automobilisten die rijden in een ‘normale’ auto voordeel van.

Toekomst

Als advies wordt aangegeven om te kijken hoe inflexibiliteit in het ontwerp van wegen voorkomen kan worden. Hierdoor worden toekomstige ontwikkelingen niet belemmerd en verlopen latere aanpassingen van wegen soepeler.