Miljoenen te veel in parkeerautomaten

parkeerautomaat

Nederlanders nemen nauwelijks risico's als het gaat om parkeerboetes. Bijna driekwart betaalt te veel parkeertijd, gemiddeld 22 minuten per afspraak.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De gemiddeld 22 minuten die automobilisten te veel betalen aan parkeergeld zijn het duurst in Amsterdam (1,83 euro). In Harlingen kosten deze overbodige minuten een stuk minder (0.44 cent).

Angst voor parkeerboete

Uit angst voor een parkeerboete koopt het overgrote deel van de Nederlandse automobilisten ruimschoots te veel parkeertijd in. Bij een afspraak van twee uur betaalt driekwart van de automobilisten gemiddeld 22 minuten te veel. Zo blijkt uit onderzoek onder ruim duizend automobilisten in opdracht van de mobiele parkeerprovider Parkmobile.

Afhankelijk van de stad gooit een parkeerder per afspraak gemiddeld een bedrag tussen de 0,44 en 1,83 euro te veel in de parkeermeter. En dat spekt de gemeentekassen in het hele land flink. "We hebben het op jaarbasis dan eerder over miljoenen die te veel worden betaald dan een paar duizendjes", zegt Allard Hansma van Parkmobile.

Parkeerapp vooral door mannen gebruikt

Vrouwen nemen vaker het zekere voor het onzekere, 77 procent zegt ruimschoots parkeertijd in te kopen tegenover 70 procent van de mannen. Wellicht te verklaren doordat mannen voorop lopen in het gebruik van mobiel parkeren. Zij gebruiken twee keer zo vaak als vrouwen een mobiele parkeerapp. Hiermee kan een automobilist de parkeertijd starten en op elk gewenst moment zelf stoppen via een app op bijvoorbeeld een smartphone. Op deze manier zijn vooraf te veel betaalde parkeerminuten verleden tijd. "Inmiddels gebruiken bijna een miljoen automobilisten in ons land een parkeerapp", zegt Hansma. "En dit aantal loopt snel op. Alleen al het gebruikersaantal van de parkeerapp Parkmobile stijgt maandelijks met tienduizenden Nederlanders."

Amsterdam

In het centrum van Amsterdam wordt het meest gebruik gemaakt van het concept mobiel parkeren. Een op de twee parkeeracties gaat hier via de mobiele telefoon. In de gehele Randstad daalt het gebruik naar 14 procent en buiten de Randstad is dit nog slecht 4 procent. "Hoe hoger het parkeertarief, hoe sneller mensen geneigd zijn op zoek te gaan naar een alternatief", denkt Hansma deze uitschieter te verklaren. "In Amsterdam betaalt een parkeerder die 22 minuten te veel tijd in koopt gemiddeld 1,83 te veel. Datzelfde aantal te veel gekochte parkeerminuten doet in bijvoorbeeld Valkenswaard minder pijn in de portemonnee. Daarnaast speelt handhaving een rol. Iemand in een dorp die even snel een krantje wil kopen, zal bij terugkomst waarschijnlijk minder snel een boete vinden dan iemand in Amsterdam."

Parkeertarieven te hoog

De nummer één grootste ergernis onder parkeerders zijn de hoge parkeertarieven. Toch zegt ook meer dan een derde het belangrijker te vinden om dicht bij de bestemming te parkeren dan meer te moeten betalen voor een parkeerplek.

Bron: Metro