Minimumvermogen A-motor naar 50 kW

Motoren voor de praktijkexamens A (zwaar) moeten vanaf 1 januari 2019 ten minste 50kW vermogen hebben.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het CBR benadrukt dat alleen dit jaar kandidaten deze examens nog mogen doen met een motor die tussen de 40 en 50 kW aan vermogen heeft. Door een overgangsregeling waren A-motoren vanaf 40kW gedurende vijf jaar toegestaan. Op 31 december 2018 eindigt deze regeling en vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke ondergrens van 50 kW.

Tijdig voor juiste vermogen zorgen

Opleiders die voor A-examens een motor met een vermogen onder de 50 kW gebruiken, dienen tijdig voor een motor met het juiste vermogen te zorgen.