Minister informeert kamer over WRM

Eerder dit jaar was er veel rumoer in politiek Den Haag over de rijschoolbranche. Tegelijkertijd werd de branche betrokken bij het evalueren van de in 2009 ingevoerde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Later dan gepland heeft de minister nu de kamer geïnformeerd. Hieronder de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie en de beantwoording Kamervragen van kamerlid Bashir (SP).

VTO

— Advertentie —

Vooropleidingseis niet hoger

De minister is niet van mening dat een HAVO-scholier uiteindelijk een betere rijinstructeur zou zijn dan iemand met een lagere kwalificatie. In het kader van de WRM-evaluatie in 2002 is namelijk al gebleken dat de vooropleidingseis niet geleid heeft tot een verhoging van de uiteindelijke kwaliteit van de nieuwe rijinstructeurs. Soms heeft de vooropleidingseis zelfs ongewenst een drempel opgeworpen. Daarom is toen de intredetoets ingevoerd. De minister schrijft de kamer, dat “het verhogen van de vooropleidingseis voor nieuwe toetreders niet wenselijk en niet nodig is.”

Geen VOG (voorlopig)

Omdat sinds 2toDrive rijinstructeurs te maken krijgen met kwetsbare, minderjarige leerlingen vroegen branchepartijen om het invoeren van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Gelet op de administratieve lasten en de vraag wat voor problemen met een VOG worden voorkomen, parkeert de minister dit verzoek tot de evaluatie van 2toDrive in 2016.

Sanctie blijft, maar wordt wel soepeler

Het meeste rumoer rond de WRM bestond rondom de sanctie. Iemand die in de ogen van het CBR of IBKI een les geeft van onvoldoende niveau, kan uiteindelijk zijn bevoegdheid kwijtraken. De rijschoolbranche wil de kwaliteit van collega’s verhogen, maar tegelijkertijd het enige middel dat de WRM biedt uit handen van de minister nemen. De sanctie blijft echter bestaan.
Wel wordt de sanctie soepeler. Eén voldoende eerste praktijkbegeleiding zal genoeg zijn voor de bijscholing in plaats van twee (waarbij nu de eerste onvoldoende mag zijn). Ook krijgt een rijinstructeur meer tijd om vervanging te regelen voordat de WRM-bevoegdheid wordt ingetrokken na onvoldoende beoordeling, zodat de leerlingen niet gedupeerd worden.

Herintrederstraject praktijkgericht

Het herintrederstraject is bedoeld voor oud-rijinstructeurs die opnieuw aan de slag willen als rijinstructeur en voor rijinstructeurs van wie de bevoegdheid is afgenomen, omdat ze onvoldoende in staat geacht worden een goede rijles te geven.  Dat traject bestaat uit een rijproef en drie theorie-examens. En dat verwonderde de branche. Een rijinstructeur die niet goed les kan geven wordt niet getraind om beter les te gaan geven. Dat gaat veranderen. Wat de inhoud van het nieuwe herintrederstraject zal zijn is nog onbekend. Verwacht mag worden dat er wel ruimte komt voor een examen in het lesgeven.

Datum invoering onbekend

Natuurlijk wil de branche dat deze wijzigingen direct ingevoerd zullen gaan worden. Dat gaat echter niet gebeuren. Bij het ministerie en het IBKI kunnen ze geen mededelingen over doen, zodat voorlopig alles blijft zoals het was.

Het rapport over de evaluatie van de WRM vindt u hier:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/26/evaluatie-wet-rijonderricht-motorrijtuigen-een-onderzoek-naar-de-herzieningen-van-2009.html