Minister over aanpak toenemende rijtaakondersteuning en introductie van zelfrijdende auto

Minister Van Nieuwenhuizen heeft afgelopen week middels een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar aanpak in een publiek-private samenwerking voor een veilig, vlot en duurzaam systeem voor verkeer en vervoer (smart mobility).

Lesautolease.nl

— Advertentie —

In de brief vertelt zij haar plannen ten aanzien van smart mobility in het wegverkeer. Ook treft zij voorbereidingen voor de transitie op langere termijn. Zo gaat zij zich onder andere richten op verbeteringen in het gebruik van rijtaakondersteuning en werkt zij aan de introductie van de (deels) zelfrijdende auto.

Rijtaakondersteunende producten en diensten

De minister: ”Er is een veelheid aan rijtaakondersteunende producten en diensten beschikbaar (navigatiediensten, remondersteuning, slimme verkeerslichten). Het veilig gebruik van deze producten en diensten biedt op korte termijn kansen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit vraagt om verantwoord gebruik.” Om dit gebruik zo snel mogelijk te vergroten wil de minister afspraken maken met lease- en verhuurmaatschappijen en werkgeversverbanden over snellere en veilige introductie en gebruik van rijtaakondersteunende systemen. Ook roept zij de autobranche op om de voorlichting aan voertuiggebruikers te verbeteren. Samen met de ANWB zet zij een online community op voor weggebruikers waarin zij worden geïnformeerd over de kansen en risico’s die slimme en rijtaakondersteunende diensten bieden.

Verantwoorde introductie van nieuwe generatie voertuigen

“Voertuigen die grotendeels zelfstandig over het hoofdwegennet kunnen rijden zijn naar verwachting al binnen afzienbare tijd op de wegen te zien. Om deze nieuwe voertuigen op verantwoorde, veilige manier toe te kunnen laten in het Nederlandse verkeerssysteem moet bestaande wet- en regelgeving aangepast worden.” De minister werkt samen RDW, CBR, wegbeheer en andere deskundigen aan de nieuwe regelgeving. Ook werkt zij nationaal en internationaal niveau samen met overheden en marktpartijen het ‘rijbewijs van de zelfrijdende auto’.  Met de ‘Experimenteerwet’ maakt zij experimenten met zelfrijdende auto’s mogelijk maar tegelijkertijd werkt zij ook aan beveiliging van de systemen van deze auto’s.