Moderne aanraakschermen zorgen voor meer afleiding in auto dan appen

dashboard smart car

Moderne aanraakschermen in auto's leiden veel af. Appen achter het stuur zou nog veiliger zijn dan het bedienen van een infotainmentsysteem in de auto, blijkt uit Brits onderzoek. Gemiddeld wordt er zo'n zestien seconden niet op de weg gekeken.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het onderzoek richtte zich op systemen die functies van de telefoon naar het aanraakscherm brengen, zoals Apple CarPlay en Android Auto. Uit het onderzoek kwam naar voren dan het reactievermogen veel trager is tijdens het bedienen van deze schermen, waardoor de remweg zo'n vijf keer langer is. 

Reactievermogen

Sommige reacties waren zo traag, dat appen nog veiliger geweest zou zijn. Sommige bestuurders hadden hun blik tot 16 seconden niet op de weg. Ook was er meer moeite met het op de weg houden van de auto en kon er minder goed een constante snelheid worden aangehouden. 

Onderzoekers schreven dan de 'Reactietijden van geteste chauffeurs waren aanzienlijk langzamer waren, dan iemand die cannabis of alcohol had gebruikt.' Neil Greig, directeur van beleid en onderzoek, IAM RoadSmart zegt hierover: “Afleiding van de bestuurder wordt geschat op ongeveer een derde van alle verkeersongevallen in Europa per jaar. Hoewel uit eerder onderzoek is gebleken dat Apple CarPlay en Android Auto beter presteren dan meer traditionele knoppen en bedieningselementen, wekken de resultaten van deze laatste studie ernstige bezorgdheid op over de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwste infotainmentsystemen aan boord van voertuigen. Alles wat de ogen of gedachten van een bestuurder van de weg afleidt, is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid." 

Studie

Tijdens de studie, die werd uitgevoerd door TRL in opdracht van IAM RoadSmart, de FIA ​​en het Rees Jeffreys Road Fund, voltooiden bestuurders een reeks van drie ritten op dezelfde gesimuleerde testroute om het impactniveau van Android Auto en Apple CarPlay te beoordelen. Bij de eerste rit hadden de stuurprogramma's geen interactie met het systeem. Bij volgende rit hadden de chauffeurs alleen interactie met het systeem door middel van stembesturing en vervolgens alleen met aanraakbediening.

Beide controlemethoden bleken bestuurders aanzienlijk af te leiden, maar touchscreen-bediening bleek meer af te leiden. 

Greig doet een oproep aan de industrie en de overheid om dergelijke systemen openlijk te testen en goed te keuren. "We moeten consistente normen te ontwikkelen die echt helpen de afleiding van de bestuurder tot een minimum te beperken."