'Naar nul verkeersslachtoffers'

Nul verkeersslachtoffers, dat moet de verkeersveiligheidsambitie zijn. Te beginnen met ‘nul op onderdelen’: nul slachtoffers onder auto-inzittenden of nul in 30km/uur-zones. Dit staat in het vandaag gepubliceerde SWOV-rapport ‘De waarde van nul'.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Vandaag worden ook de verkeersongevallencijfers 2013 bekend gemaakt. Dit zal gebeuren tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Den Bosch.
Lees hier het volledige SWOV-rapport ‘De waarde van nul. Nulvisies en verkeersveiligheidsbeleid’

Nulvisies

In de verkeersveiligheidswereld wordt regelmatig de vraag gesteld of overheden niet zouden moeten streven naar nul verkeersdoden en/of nul ernstig verkeersgewonden. Dergelijke ‘nulvisies’ bestaan er ook op terreinen als bedrijfsongevallen, kindersterfte, emissies en dergelijke.
Hoewel in de discussies het laatste woord over nulvisies nog niet is gesproken, kan het voor de verkeersveiligheid in Nederland zinvol zijn om een nulvisie als ambitieuze, inspirerende langetermijnvisie te combineren met gekwantificeerde tussenliggende doelstellingen.

Prestatie-indicatoren

Dit is des te meer het geval als ook – in aanvulling op doelstellingen in termen van verkeersslachtoffers – doelstellingen worden geformuleerd voor prestatie-indicatoren zoals alcoholgebruik of kwaliteit van infrastructuur. Dergelijke prestatie-indicatoren zouden ook kunnen worden gebruikt in de visie ‘Naar nul op onderdelen’.

Te denken valt dan aan ‘nul slachtoffers onder auto-inzittenden’ of ‘nul in 30km/uurgebieden’ of een ander onderdeel. Dit vergt een concrete uitwerking op elk van deze onderdelen en vervolgens monitoring van de betreffende prestatie-indicatoren en slachtoffergroepen.

Bron: SWOV