Nieuw project rondom ADAS en zelfrijdende auto’s in het rijexamen

Het CBR werkt samen met o.a. de TU Delft aan een nieuw project rondom de verdere ontwikkeling van ADAS en zelfrijdende auto’s. Het project, genaamd‘Meaningful Human Control’. (Zinvolle menselijke controle),heeft als doel het ontwikkelen van methodes voor het gebruik van ADAS en zelfrijdende auto’s in het rijexamen en in het verlengde hiervan in de rijopleiding.

VERJO

— Advertentie —

Autonoom rijdende voertuigen worden onderverdeeld in vijf levels.. Waarbij Level 1 staat voor beperkte rijtaakassistentie en level 5  voor volledige automatisering. Maar wat moet de mens nu wel of niet gaan doen bij welke level? Moeten we meer kennen en kunnen? Of juist minder? Wat is ervoor nodig om in de zelfrijdende auto te kunnen rijden? En wie is er verantwoordelijk als het mis gaat? Dit wordt onderzocht door de projectgroep. De gekozen term ‘Meaningful Human Control’ betekent dat alle sleutelfiguren op dit terrein (ontwerpers, bestuurders, beleidsmakers) voldoende kennis hebben van nieuwe systemen in de auto en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen.

Verantwoordelijkheid bij ongeval

Onderzocht wordt onder andere wie er verantwoordelijk is bij een ongeval met een zelfrijdende auto. Is dit de bestuurder, de ontwerper, de beleidsmakers, andere weggebruikers? En voelen diegenen zich ook verantwoordelijk voor het gedrag van het voertuig? En wie moet kennis hebben van de software? Daarbij worden er methodieken ontwikkeld, evenals beleid en regelgeving om innovatie in zelfrijdende auto’s te bevorderen.

Nieuwe animatie

Met onderstaande animatie wil het CBR bestuurders aan het denken zetten: “Wat betekent de zelfrijdende auto nu voor de verantwoordelijkheid van de bestuurder, de ontwerper en de beleidsmaker?” Aan het project werken naast het CBR en de TU Delft ook: Toyota Europe, Achmea Royal Haskoning DHV, Transdev, ANWB, Langerak Van Roest Advocaten, Connekt, SWOV, AMS Institute, Rijkswaterstaat, Nationale Nederlanden, RDW, AMS en NWO.