Nieuwe lease-auto's Nederlandse markt stoten meer CO2 uit

Nieuwe lease-auto’s op de Nederlandse markt worden viezer. De CO2-uitstoot van nieuwe lease-auto's neemt voor het eerst in jaren weer toe. Lease-auto's die in 2016 zijn aangeschaft stoten 10 procent meer uit dan auto’s die het jaar daarvoor zijn aangeschaft.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Dit blijkt uit een onderzoek dat Natuur en Milieu heeft laten doen onder lease-auto's gekocht door leasemaatschappijen. Het onderzoek is uitgevoerd door het ICCT, een internationaal milieuonderzoeksbureau. Het gaat om een steekproef onder 28.000 voertuigen. 

Fiscale voordelen

De belangrijkste oorzaak van de CO2-toename is dat de fiscale voordelen op schone en zuinige auto’s voor leaserijders steeds verder afnemen. Steeds minder leaserijders kiezen voor een elektrische auto. Sinds 1 januari 2016 zijn er minder voertuigen die vallen onder een laag bijtellingstarief. Vanaf dit jaar geldt het lage bijtellingstarief enkel nog voor volledig elektrische auto's. Stichting Natuur en Milieu gaf eerder al aan te vrezen dat de uitstoot zou toenemen nu de bijtellingsregelingen zijn versoberd.

Hoger verbruik brandstof

Daarnaast blijkt er een verschil te zitten tussen het theoretische brandstofverbruik dat fabrikanten opgeven en het brandstofverbruik in de daadwerkelijke praktijk. Een gemiddelde lease-auto, aangekocht in 2016, verbruikt op dit moment circa 50 procent meer brandstof dan de klant op basis van de fabrieksopgave mag verwachten. De uitstoot van nieuwe lease-auto's ligt daarmee weer rond het niveau van 2013.

CO2 uitstoot
'Zorgwekkend'

De milieuorganisatie stelt dat de trend van de afgelopen jaren, dat nieuwe auto's zuiniger worden, is doorbroken. ''Zeer zorgwekkend'', stelt waarnemend directeur Geertje van Hooijdonk. Te meer daar de lease-auto's over een paar jaar op de tweedehandsmarkt komen voor particulieren. "Dit is funest om aan de afspraken uit het klimaatakkoord in Parijs te voldoen. We vragen de overheid daarom om zuinige auto's te blijven stimuleren", aldus Van Hooijdonk.

Natuur en Milieu pleit om die reden voor ''één sterke Europese toezichthouder die paal en perk stelt aan het gesjoemel met gebruikscijfers, naar Amerikaans model. Belangrijk is dat deze toezichthouder sancties als boetes op kan leggen aan autofabrikanten die zich niet aan de regels houden''.