Vraagtekens bij voorstellen nieuwe bijscholingsonderwerpen

Het IBKI heeft tijdens een recente bijeenkomst met de branche vier bijscholingsonderwerpen besproken. Het IBKI gaat oordelen of er inderdaad bijscholingen gaan komen met deze onderwerpen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De Centrale examencommissie WRM (CEC WRM) heeft 28 september suggesties voor de WRM-bijscholing besproken. Er is positief geadviseerd over de volgende nieuwe onderwerpen voor een theoretische bijscholing:

  • Incidentmanagement;
  • Autotechniek en veiligheid;
  • Talking Traffic;
  • Vademecum CBR.

Een aantal van deze onderwerpen wordt nog uitgewerkt, zodat de CEC WRM hierover definitief kan adviseren.

Uit navraag bij De VerkeersAcademie bleek dat zij niet alle vier de onderwerpen zullen uitwerken tot een bijscholing. Zo is er al een bijscholing "Incidentmanagement". "Daarom gaan we kijken in hoeverre deze bijscholing beter aansluit op het werk van rijinstructeurs dan de huidige. Of dat we een combinatie gaan maken," vertelt Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie.

"De bijscholing 'Autotechniek en veiligheid' kan wel een leuke aanvulling zijn op de huidige bijscholingsonderwerpen. We wachten nog even de definitieve leerdoelen af."

Twee bijscholingen die De VerkeersAcademie zeker niet zal gaan aanbieden zijn 'Talking traffic' en 'Vademecum CBR'. Kantelberg: "Talking Traffic is interessant, maar we kunnen daar geen bijscholing van een hele dag nuttig mee vullen. Als het IBKI wel akkoord zou gaan, dan gaan we bezien of we dit onderwerp kunnen behandelen tijdens de bijscholing 'ADAS'. Dat is een mooie aanvulling daarbij."

"En het 'Vademecum CBR' gaan we niet aanbieden, omdat een rijinstructeur na die bijscholing niet beter zal gaan les geven. Het vademecum wordt tevens gepubliceerd op de site van het CBR. En voor startende rijscholen organiseert het CBR bijeenkomsten, waarbij het ademecum ook uitgebreid aan de orde komt," vervolgt hij. "En daarnaast is dit onderwerp zo "off topic" dat ik me afvraag of dit onderwerp wel past binnen de kaders van de WRM."

Als de omschrijvingen en leerdoeluitwerkingen definitief zijn, zal IBKI deze bij een volgende WRM-nieuwsbrief voegen. Vanaf dat moment kunnen aanbieders cursussen voor certificering bij IBKI indienen. Naar verwachting is dat rond 1 december 2017.