Nieuwe WRM: Het herintrederstraject

bijscholing

Voor instructeurs zonder geldige WRM-bevoegdheid bestaat in de huidige WRM een herintrederstraject. Dit herintrederstraject is vanaf 1 april 2020 aangepast en praktijkgerichter gemaakt. Lees hier alle informatie van het IBKI. Voor wie meer wil weten, organiseert Rijschoolvandaag.nl op 13 februari een speciale WRM-workshop.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Let op: de Tweede Kamer bespreekt alle wijzigingen in januari 2020 nog een keer met de minister. Hoewel de kans klein is, kan dit nog tot aanpassingen  in wet- en regelgeving leiden. Als dit gebeurt, zullen we u daar meteen over informeren.

Wanneer kom ik in het herintrederstraject?

U komt in het herintrederstraject als u:

 • uw WRM-bevoegdheid terug wil krijgen nadat deze bevoegdheid (minder dan 5 jaar geleden) is verlopen
 • uw WRM-bevoegdheid terug wil krijgen als u niet de volledige bijscholing hebt gedaan (zie ook de aparte nieuwbrief 4 over 6 maanden bevoegdheidsverlenging)
 • de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij een bevoegdheidsverlenging van 5 jaar of 6 maanden te laat (ná de verloopdatum) bij IBKI hebt aangeleverd.
Wat is de inhoud van het herintrederstraject nu?

Op dit moment moet u voor de categorie B een voldoende halen voor de theoretische examens Theorie van de rijtaak (1A), Lesvoorbereiding (2A) en Lesuitvoering en beoordelen (2B), en de rijproef (1B).

Als u alleen lesbevoegd was voor de categorie A of T moet u een voldoende halen voor de theoretische examens Theorie van de rijtaak (1A), Lesvoorbereiding (2A) en Lesuitvoering en beoordelen (2B), en de rijproef (1B en – bij categorie A – 1C).

Voor een aanvullende categorie A, C, D of E geldt: u moet u voor elke aanvullende bevoegdheid die u bezit een voldoende halen voor de rijproef (1B en – bij categorie A – 1C).

Deze regels blijven gelden als u vóór 1 april 2020 met het herintrederstraject bent gestart. U moet dan een of meer examens van het huidige herintrederstraject hebben gedaan. Het maakt niet uit of u hiervoor geslaagd of gezakt bent. Vanaf 1 april 2020 hebt u nog 6 maanden om te slagen voor het volledige ‘oude’ herintrederstraject. Lukt dit niet, dan gaan het nieuwe herintrederstraject voor u gelden.

Wat wordt het nieuwe herintrederstraject?

Vooraf: U moet bij het nieuwe herintrederstraject een geldige originele VOG aanleveren als u een stagepas nodig hebt. Zie verder hiervoor de aparte nieuwsbrief 3 over de VOG.

 • Ik wil weer de WRM-bevoegdheid B krijgen

  Voor de categorie B moet u een voldoende halen voor de examens Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef (1B) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A en 2B). Nadat u hiervoor geslaagd bent moet u ten minste 20 uur actieve stage lopen. Na deze stage moet u een praktijkles geven aan een echte rijbewijsleerling. Dit herintrederstraject is het volledige examentraject B voor nieuwe rijinstructeurs, met een kortere actieve stage en zonder passieve stage.

  • Ik had alleen de WRM-bevoegdheid A en wil deze weer terugkrijgen

   Als u alleen een WRM-bevoegdheid A had, moet u een voldoende halen voor de examens Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef (1B en 1C) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A en 2B)van de categorie B. Nadat u hiervoor geslaagd bent moet u ten minste 10 uur actieve stage lopen. Na deze stage moet u een praktijkles geven aan een echte rijbewijsleerling.

   • Ik had alleen de WRM-bevoegdheid T en wil deze weer terugkrijgen

    Als u alleen een WRM-bevoegdheid T had, moet u een voldoende halen voor de examens Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef(1B) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A en 2B). Nadat u hiervoor geslaagd bent moet u stage lopen. Deze stage bestaat uit twee delen:

    1. Ten minste 8 uur actieve stage op een oefenterrein, waarbij u les geeft aan een echte leerling.
    2. Ten minste 5 uur actieve stage op de openbare weg, waarbij u les geeft aan uw stagementor.

    Na deze stage moet u een praktijkles geven:

    1. aan een echte rijbewijsleerling als u een bijzondere verrichting-les op een oefenterrein geeft (met een trekker met aanhanger)
    2. aan uw stagementor (naast u als besturende pseudoleerling) als u een verkeersles op de openbare weg geeft (met een trekker).
    • Ik had de WRM-bevoegdheid B én een of meer aanvullende categorieën A, C, D, E of T, en wil ook de aanvullende categorieën weer terugkrijgen

    Als u door het herintrederstraject weer de WRM-bevoegdheid B hebt, krijgt u zonder extra examens de WRM-bevoegdheid voor uw aanvullende categorieën weer terug.

    Workshop

    Aanmelden voor de workshop op 13 februari over alle wijzigingen van de WRM kan hier: https://www.rijschoolvandaag.nl/wrm-workshop/