Minister relativeert misstanden in rijschoolbranche

In antwoord op Kamervragen van SP kamerlid Bashir heeft minister Schultz van Haegen op 10 december schriftelijk de Tweede kamer geïnformeerd.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Op de eerste plaats geeft de minister aan dat er geen onderbouwing is voor het door sommigen genoemde aantal van 1200 onbevoegde rijinstructeurs. De minister heeft Bovag, FAM en VRB gevraagd om concrete gevallen aan te leveren, maar heeft in reactie daarop slechts één melding ontvangen. De brancheorganisatie VRB geeft aan dat er geen onderbouwing is van het aantal van 1200.

Mede daarom ziet de minister geen aanleiding om de controles van en handhaving op rijinstructeurs op korte termijn te verhogen. Wél zegt ze toe dat ILT in het voorjaar van 2014 bekend zal maken op welke wijze de handhaving in de toekomst zal worden vormgegeven.

Ook met betrekking tot de (vermeende) wildgroei van rijscholen is de minister niet voornemens in te grijpen. Ze meent dat de markt dit moet reguleren en dat de overheid slechts door het stellen van kwaliteitseisen en het uitvoeren van controles (o.a. door de belastingdienst) een bijdrage kan leveren.

Verder herhaalt ze dat ze TeamAlert opdracht heeft gegeven een platform op te richten om jongeren te helpen een goede rijschool te kiezen.

Lees hieronder de brief van de minister.

brief_van_minister_mbt_onbevoegde_instructeurs »