PraktijkTrainer Nascholing (PTN) blijvend wettelijk geregeld

De PraktijkTrainer Nascholing (PTN) krijgt een wettelijke basis. Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, BOVAG en FAM.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Op het ministerie wordt de wetswijziging voorbereid. De betrokken partijen, inclusief FNV, CNV en EVO, werken een convenant uit waarin nadere afspraken worden gemaakt.

PTN

De PraktijkTrainer Nascholing is een mentorchauffeur die, in dienst van zijn werkgever, praktijktrainingen mag verzorgen als nascholing voor zijn collega’s. Zo is het mogelijk om de trainingen toe te spitsen op scholingswensen die in de praktijk zijn ontstaan.

De huidige, door CCV gecertificeerde, PTN-ers kunnen blijven werken door de overgangsregeling die is ingesteld. Tot 1 juni 2014 kunnen mensen zich nog volgens de huidige regeling certificeren.

Code95

De Europese richtlijn 2003/95 schrijft voor dat beroepschauffeurs per vijf jaar 35 uur nascholingscursussen dienen te volgen. In Nederland is het verplicht om 7 uur daarvan aan praktijktraining te besteden. Alleen op die voorwaarde mogen zij de code 95 op het rijbewijs laten bijschrijven. Doel van de nascholing is het bijhouden van de vakbekwaamheid en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Bron: TLN / BOVAG / FAM / Ministerie I en M