Progressief boetestelsel kan 30 verkeersdoden per jaar besparen

Uit onderzoek verricht door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat implementatie van een progressief boetesysteem een besparing van 30 verkeersdoden per jaar en 400 ernstig verkeersgewonden per jaar kan opleveren.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het onderzoek werd verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. SWOV onderzocht twee varianten van een progressief boetesysteem voor snelheidsovertredingen die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 

Progressief boetesysteem

Een progressief boetesysteem houdt in dat automobilisten een hogere boete ontvangen naarmate ze vaker de fout in gaan. Het systeem moet bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid en kan leiden tot een afname van 30 (5 procent) minder verkeersdoden en 400 (2 procent) minder ernstige verkeersgewonden per jaar.

Ongevoelig

Er kleeft echter ook een groot nadeel aan het boetesysteem. Zo geeft SWOV aan dat het systeem bij veelvuldige overtreders kan leiden tot financiële problemen. “Betalingsproblemen hebben naast sociale impact tot gevolg dat mensen ongevoelig kunnen raken voor boeteverhogingen en hun gedrag niet aanpassen”. Om die reden adviseert SWOV om, na een bepaald aantal boetes, met een persoonlijker aanpak te komen door het inzetten van persoonlijk contact.