Rechter wijst verhoging snelheid op A10 af

Minister Melanie Schultz (Verkeer) moet opnieuw kijken naar de maximumsnelheid op de A10-west. De rechtbank in Amsterdam vernietigde vrijdag haar besluit uit 2012 dat de snelheid verhoogde van 80 naar 100 kilometer per uur.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Milieudefensie en de gemeente Amsterdam stapten eind november naar de rechter omdat ze willen dat de maximumsnelheid wordt teruggedraaid naar 80 kilometer per uur.

De tegenstanders meenden dat het besluit heeft geleid tot meer luchtvervuiling. Onderzoek van TNO en de GGD toonden aan dat de hoeveelheid stikstofdioxide nabij de snelweg 3 tot 5 keer hoger is dan het rekenmodel van het ministerie aantoont.

Onvolledig

De rechtbank oordeelde dat het onderzoek van de minister naar de gevolgen van de snelheidsverhoging onvolledig is geweest. Zo heeft zij maar op een punt langs de snelweg gecontroleerd of haar berekening klopt en heeft ze ook geen rekening gehouden met de hoge vervuiling die de GGD bij een flat langs de A10 heeft gemeten.

Het argument dat de verhoging de verkeersdoorstroming bevordert, is bovendien volgens de rechter niet bewezen.

Schultz heeft 6 weken de tijd om met een nieuwe beslissing te komen. Eerder kwam de rechtbank in Rotterdam al met een zelfde oordeel over de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie.

Voorburg

Milieudefensie wilde eveneens de snelheidsverhoging op de A12 bij Voorburg van tafel krijgen. Daarin ging de rechtbank echter niet mee omdat de milieuorganisatie niet voldoende heeft aangetoond dat ook deze beslissing voldoende is onderzocht. Daarnaast blijkt dat de doorstroming hier wel is gebaat bij een hogere snelheid.

Bron: Nu.nl