Rijbewijs halen in België: groot verschil tussen Vlaanderen en Brussel

Sinds 1 juni is het een stuk moeilijker geworden om je rijbewijs te halen in België. Althans voor jongeren uit Vlaanderen. De aanpassingen aan de examens zijn namelijk enkel daar doorgevoerd. In Brussel blijven de rijexamens onveranderd.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Sterke daling slagingspercentages

De aanpassingen aan de rijexamens in Vlaanderen, die per 1 juni gelden, zullen volgens mobiliteitsorganisatie VAB de slagingscijfers fors doen dalen: van 58 naar 42 procent. De mobiliteitsorganisatie verwacht dat er door het nieuwe quoteringsysteem bij het theorie-examen een betere verkeerskennis bij jongeren zal ontstaan. “Jongeren die niet, of slechts in functie van het examen studeren, beschikken over onvoldoende kennis van de verkeersregels. Wie veilig wil rijden, moet de verkeersregels beheersen, en niet zomaar van buiten leren”, verklaart VAB aan de Gazet van Antwerpen.

Theoretisch rijexamen

Bij het nieuwe theorie-examen wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen kleine fouten en zware overtredingen. Zware overtredingen zijn overtredingen van de derde graad (zoals het negeren van een rood verkeerslicht) en de vierde graad (zoals het negeren van een stopteken van de politie). Sinds gisteren worden voor zware verkeersovertredingen voortaan vijf punten afgetrokken. Bij lichtere overtredingen gaat er één punt van het rijbewijs af. Het examen blijft bestaan uit 50 vragen. Om te slagen moeten kandidaten minstens 41 punten behalen.

Praktijkexamen

Ook het praktijkexamen is per 1 juni veranderd. Voor 1 juni moesten kandidaten tijdens het praktijkexamen twee manoeuvres goed kunnen uitvoeren: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat. Sinds gisteren moeten Vlaamse kandidaten in staat zijn om zes manoeuvres succesvol uit te kunnen voeren. Een loting zal bepalen om welke twee manoeuvres van de zes het zal gaan.

Reizen naar Brussel

Als je het niet erg vindt om wat langer te reizen, heb je niets te vrezen. In Brussel blijven de examens namelijk onveranderd. Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen) voorziet dat Vlaamse jongeren massaal gaan ‘rijbewijs-shoppen’ in Brussel, zo geeft hij aan in De Standaard.

Meer veranderingen

Vanaf 1 oktober komen er nog een aantal veranderingen bij. Vanaf dan moeten kandidaten met een theoretisch rijbewijs minstens negen maanden oefenen voor ze hun praktijkexamen mogen afleggen. Momenteel is dit nog drie maanden. Ook zijn vanaf die dag ouders die hun kind willen begeleiden verplicht een drie uur durende opleiding te volgen.