Rood licht grootste verkeersergernis

Ergernissen in het verkeer, bijna iedereen heeft ze. Eén op de drie Nederlandse automobilisten stoort zich aan een rood verkeerslicht, terwijl er niemand aankomt. Daarmee wordt deze ergernis gezien als de grootste onder Nederlandse automobilisten, zo blijkt uit onderzoek van AutoScout24 onder ruim duizend respondenten.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Irritaties

Naast het rode verkeerslicht zijn er meer irritatiepunten in het verkeer. Een kwart van de bestuurders raakt geïrriteerd bij een verlaagde snelheid door werkzaamheden terwijl er niemand aan het werk is. Ook zorgen slecht afgestelde verkeerslichten bij een kwart van de automobilisten voor frustratie. Overigens zijn in dit onderzoek ergernissen veroorzaakt door medeweggebruikers niet meegenomen.
Een laagstaande zon wordt voornamelijk door vrouwen gezien als ergernis. En ruim twintig procent van de Nederlanders storen zich aan een –in hun ogen- te lage snelheid, terwijl er genoeg ruimte zou zijn voor een hogere snelheid. 

Weinig

Weersinvloeden (behalve de laagstaande zon) doet automobilisten niet veel. Althans het irriteert niet. Slechts 4 procent van de automobilisten stoort zich namelijk aan harde windstoten en een kleine 15 procent raakt geïrriteerd door harde regen of sneeuw.

Rustig

Hoewel het op dit moment misschien lijkt alsof alle Nederlandse automobilisten zwaar gefrustreerd achter het stuur zitten, is dit niet het geval. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 60 procent van de deelnemers aangeeft slechts af en toe geïrriteerd te zijn in de auto. En één op de drie Nederlanders zegt zelfs altijd kalm te zijn.