Samen Sterk vergadert met Van Nieuwenhuizen - certificeringssysteem komt dichterbij

Certificering

Een afvaardiging van Alliantie Samen Sterk vergaderde gisteren met Minister Cora van Nieuwenhuizen over het startdocument en de vervolgstappen voor een kwaliteitsslag in de branche. Voorzitter Ruud Rutten geeft aan dat er is aangedrongen op een verplicht certificeringssysteem.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

"De minister heeft aangegeven dat ze een werkgroep/commissie wil instellen met onafhankelijk voorzitter", vertelt Rutten. "Een boegbeeld die met verstand van zaken en secretariële ondersteuning leiding gaat geven aan de verbeteringsslag in de rijschoolbranche." 

De minister zal binnen enkele dagen met de naam van deze voorzitter naar buiten komen. Deze persoon zal dit voorzitterschap naast zijn reguliere werkzaamheden erbij doen.

Denkrichtingen

In de vergadering hebben stakeholders nogmaals verwoord wat volgens hen de denkrichtingen zijn. "Het voornaamste item, dat ook al is meegenomen in de brief naar de Kamerleden, is om een certificeringstraject in te stellen. Echter de twee eerste opties in het rapport van de minister hebben een vrijwilliger karakter.  Daarvan is aangetoond dat dat niet zal werken", laat Rutten weten. "Alleen met een verplichte en gemandateerde opdracht en ondersteuning kunnen er stappen gezet worden." 

LBKR geeft in een persbericht aan te denken dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels sterk naar deze verplichte richting neigt. "Een commissie is mooi en een goed begin vindt de Alliantie, maar iedereen is het erover eens dat dit alleen zin heeft als certificering verplicht wordt." 

Fraude

Verder heeft de minister beloofd te willen gaan kijken naar frauduleus handelende aanbieders van rijlessen. Ze wil overleggen met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om te kijken of dit strafrechtelijk kan worden aangepakt.