Schadeclaims bij CBR sinds april meer dan verdriedubbeld

Het CBR heeft tot nu toe honderden schadeclaims ontvangen van gedupeerden van de lange wachttijden voor het verlengen van het rijbewijs. Het gaat dan om 75-plussers en anderen die wachten op een beoordeling van een gezondheidsverklaring. Het aantal schadeclaims is sinds april meer dan verdriedubbeld, zo laat het CBR weten na vragen van Hart van Nederland.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Tot nu toe heeft het CBR dit jaar 453 verzoeken om vergoeding gekregen van mensen die extra of dubbele kosten hebben gemaakt door de lange doorlooptijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om taxikosten, ov-kosten en andere gemaakte kosten. Begin april waren er nog 139 verzoeken tot vergoeding ingediend. Daarnaast zijn er tot begin juli 430 claims ingediend bij het CBR om vergoeding van de kosten van de spoedaanvraag bij gemeenten. Gemeenten rekenen circa 35 euro voor een spoedaanvraag. Aldus Hart van Nederland

Coulanceregeling

Onlangs kwam de minister met het nieuws dat er een coulanceregeling komt voor 75-plussers die bij CBR op de wachtlijst staan voor het verlengen van hun rijbewijs. Verlopen rijbewijzen zonder aantekening blijven daardoor administratief een jaar langer geldig. De regeling gaat op zijn vroegst in december in. De aanleiding voor de  maatregel van de minister is de niet afnemende hinder die klanten hebben van de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen als gevolg van vertraging in de invoering van het nieuwe digitale proces en een tekort aan medische capaciteit bij het CBR.

Explosieve groei aanvragen

Het CBR riep klanten eerder op hun aanvraag vooral vroeg in te dienen wat leidde tot een explosieve groei van het aantal (vroege) aanvragen, dat de doorlooptijden opnieuw verlengde. Tot en met juni heeft het CBR 426000 gezondheidsverklaringen ontvangen (vorig jaar waren er 637.000 in totaal). In de maand juni kwamen er 56.000 binnen, 33.000 moeten daarvan medisch worden beoordeeld.Om te voorkomen dat mensen zonder geldig rijbewijs komen te zitten, geeft het CBR prioriteit aan klanten die tijdig begonnen zijn en waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen. Daarom adviseren zij klanten om hun Gezondheidsverklaring direct nadat ze de brief van de RDW, per post of via Mijn Overheid, hebben ontvangen digitaal in te sturen. Ook geeft het CBR aan dat het belangrijk is om, als dit nodig is, de afspraak bij de keurend arts of medisch specialist snel te regelen.

 

Veel voordelen

Minister Van Nieuwenhuizen ziet veel voordelen in de tijdelijke verlenging. Ze liet eerder weten:”Voordeel van deze tijdelijke regeling is dat een substantieel aantal rijbewijshouders (190.000 per jaar) geholpen kan worden zonder dat dat voor burgers extra administratieve lasten en kosten met zich mee brengt. Deze oplossing creëert ruimte voor het CBR om zich prioritair te richten op de meest risicovolle groepen. Daarnaast kan de 75+ doelgroep zo gedurende maximaal een jaar blijven rijden in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid.”