Schultz past regels voor zelfrijdende auto’s aan

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) past de ontheffingsregels aan. Hierdoor zullen er vanaf volgend jaar grootschalige testen met zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s - op de openbare weg - mogelijk zijn. De RDW (Dienst Wegverkeer) wordt bevoegd om voor de testritten ontheffing te verlenen.

VTO

— Advertentie —

Voortrekker

In juni kondigde Minister Schultz aan dat zij wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Aanpassing van de regels is daarvoor een belangrijke stap. Schultz: “De ontwikkelingen van de zelfrijdende voertuigen gaan snel. Als je de nieuwe technieken in sommige auto’s ziet dan kun je zeggen dat de transitiefase al begonnen is. Nederland is de ideale proeftuin voor grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen. We hebben met onze kennisinstellingen en de automotive-sector veel kennis in huis en een goede infrastructuur om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren.”

Doorstroming

Voertuigen die in een treintje kunnen rijden, met elkaar en met verkeerscentrales kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. 

Voorstel

Het voorstel voor de verruiming van de ontheffingsregels wordt maandag gepubliceerd. Betrokken sectoren en kennisinstellingen kunnen er de komende tijd op reageren. Begin volgend jaar zal dit voorstel aan de Tweede en Eerste Kamer worden aangeboden. Als de Tweede Kamer akkoord is met de nieuwe regeling kunnen behalve huidige kleinschalige testen ook grotere proeven starten. 

Bron: Rijksoverheid