Senioren groeiende doelgroep voor rijscholen

Er is steeds meer sprake van vergrijzing in Nederland In 2018 waren er zo’n 3,2 miljoen 65-plussers, in 2030 zijn dat er 4,3 miljoen (24%). De ouderen van de toekomst zijn langer vitaal en actief en willen ook zo lang mogelijk mobiel blijven. Volgens informatie van de SWOV neemt het rijbewijsbezit onder ouderen toe. Daarmee wordt ook veilige verkeersdeelname van ouderen een steeds belangrijker thema en is het steeds belangrijker dat de rijschoolbranche hier voldoende op inspeelt.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

BOVAG Rijscholen schreven onlangs in hun trendrapport 2018: “De ouderen van de toekomst zijn niet alleen vitaler, maar ook meer welvarend dan in het verleden. De meeste gepensioneerden hebben de gelukkige combinatie van veel vrije tijd en voldoende middelen. De reislust onder senioren biedt kansen op het gebied van opleidingen voor recreatieve doeleinden: motor, camper of caravan.  Ouderen hechten hierbij vooral aan betrouwbaarheid, kwaliteit en service; lage kosten zijn minder belangrijk.”

Tips voor rijscholen

1.Bied lessen voor motor, caravan en camper aan
2.Bied opfris-en specifieke verkeersveiligheidscursussen aan voor senioren
3.Ontzorg ouderen wat betreft (her)keuring door het CBR
4.Bied cursussen aan voor veilig gebruik van scootmobiel, elektrische fiets en andere voertuigen
5.Creëer partnerships met voor senioren relevante instanties: gemeenten, zorgpartijen (laat medici doorverwijzen), ouderenorganisaties, enzovoort
6.Onderzoek mogelijkheden voor cofinanciering of subsidiering
7.Richt marketing op ouderen, gebruik relevante media en events
8.Investeer in kwaliteit en service en draag dit uit