Snorfietsongevallen op het fietspad: hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?

De SWOV heeft 36 snorfietsongevallen bestudeerd die op een fietspad binnen de bebouwde kom plaatsvonden. Daarbij heeft ze de ongevalslocaties en de ongevalsbetrokken voertuigen geïnspecteerd, de betrokken verkeersdeelnemers geïnterviewd en de beschikbare politie-informatie bestudeerd. Met die informatie is nagegaan hoe de ongevallen zijn ontstaan en welke factoren daarbij een rol speelden. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de ongevallen vooral plaatsvinden op kruispunten tussen fietspaden, en dat ze vooral leiden tot slachtoffers onder snorfietsers.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden op fietspaden. Zo is het aantal snorfietsen volgens CBS toegenomen van 304.816 in 2007 naar 680.563 in 2017. Deze sterke stijging en de overlast die daarbij ervaren wordt, heeft er toe geleid dat sommige steden voorstellen om de snorfiets naar de rijbaan te verhuizen.

In 2013 heeft de SWOV voor de gemeente Amsterdam een inschatting gemaakt van de effecten voor de verkeersveiligheid van deze maatregel. De conclusie was dat dit tot een jaarlijkse reductie van 261 verkeersslachtoffers als gevolg van snorfietsongevallen in de hoofdstad kon leiden: een reductie van 38%. Daarbij zou met name een veranderde voertuigkeuze als gevolg van het invoeren van de helmdraagplicht voor meer veiligheid zorgen (‘modal shift’). Verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan kan volgens SWOV namelijk uitsluitend worden toegepast in combinatie met een helmplicht.

Snorfiets naar de rijbaan

De SWOV stelt verder vast dat de wettelijk vastgelegde limiet van 25 km/uur betekent dat het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan alleen een veilige optie is op 30 km/uur-wegen: bij een limiet van 50 km/uur zijn de snelheidsverschillen immers groot. Voor het op een legale manier verkleinen van die snelheidsverschillen bestaan twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het verlagen van de limiet op de rijbaan van 50 naar 30 km/uur. De tweede mogelijkheid is het verhogen van de wettelijke toegestane limiet voor de snorfiets.

In combinatie met de helmplicht zou deze laatste optie neerkomen op het de facto opheffen van de snorfiets. Snelheidsmetingen laten zien dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 km/uur ligt en dat 15-20% sneller rijdt dan 40 km/uur. Kennelijk ligt de voorkeurssnelheid van veel berijders hoger dan de wettelijk toegestane limiet van 25 km/uur.