Steeds minder ongevallen met voorrangsvoertuigen

In 2014 vonden nog 76 ongevallen plaats met voorrangsvoertuigen. Een jaar later was dit aantal met ruim de helft afgenomen naar 31. Het is nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een trend. Toch lijken de genomen maatregelen nu hun vruchten af te werpen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig blijft het rijden door rood licht, blijkt uit het onderzoek ‘Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015’ uitgevoerd door het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV.

Eén dodelijk slachtoffer

Van de in totaal 107 ongevallen met voorrangsvoertuigen, vonden 19 ongevallen met een brandweervoertuig plaats en waren 41 ongevallen met een politievoertuig. Bij maar liefst 47 ongevallen waren ambulances betrokken. Er viel één dodelijk slachtoffer onder de hulpverleners en tachtig mensen raakten gewond, waarvan 44 hulpverleners. 

Te hoge snelheid

Verder is uit het onderzoek duidelijk geworden dat een derde van de ongevallen plaatsvindt binnen de bebouwde kom op kruisingen met verkeerslichten, waarbij de voorrangsvoertuigbestuurder door rood licht reed terwijl de andere weggebruiker groen licht had. Ruim zestig procent van de voorrangsvoertuigen blijkt te hard te rijden. Gemiddeld genomen reden de voertuigen met 46 kilometer per uur over een kruispunt, terwijl slechts 20 kilometer per uur door rood licht is toegestaan. Wel is het aantal ongevallen van dit type gedaald ten opzichte van de periode 2010-2013.

Genomen maatregelen

De daling die te zien is tussen 2014 en 2015 is opvallend, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een dalende trend. Wel zijn er een aantal maatregelen genomen om het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen te verminderen

De brancherichtlijnen van brandweer, politie en ambulancezorg zijn tegenwoordig beter op elkaar afgestemd. Daarnaast is het sinds 1 april 2015 toegestaan om op de openbare weg te oefenen met het rijden met optische en geluidssignalen, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de rijopleiding voor voorrangsvoertuigbestuurders. Voor bestuurders van voorrangsvoertuigen is een gedragscode ontwikkeld en opgenomen in de opleiding. Tot slot wordt er via publiekscampagnes als ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ ook meer voorlichting gegeven aan de andere weggebruikers.