Stelling: ouderen rijden slechter

De discussie over ouderen in het verkeer is nog steeds gaande. Minister Schultz van Haegen (VVD) zei tegen journalisten van NOS en RTL dat ze geen reden ziet om ouderen in het verkeer strenger te behandelen. „In algemene zin rijden ouderen niet slechter.” Hoe komt zij tot dit standpunt?

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De woordvoerder van Schultz zegt dat de minister haar standpunt baseert op twee bronnen: een nog te publiceren onderzoek van Rijkswaterstaat én onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een onafhankelijk onderzoekinstituut in Den Haag.

Uit een factsheet van SWOV blijkt dat ouderen (70+) bovengemiddeld ongelukken veroorzaken door spookrijden. Daarnaast stelt SWOV ook dat ouderen een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer hebben. Bijna 33 procent van de geregistreerde spookrijongevallen met letsel werd veroorzaakt door mensen van 70 jaar of ouder. 


Te kort door de bocht

Toch is het erg kort door de bocht om te beweren dat ouderen slechter rijden. Het hogere overlijdensrisico hangt volgens SWOV samen met het feit dat ouderen vanwege hun broosheid een veel grotere kans op letsel hebben als ze in een ongeluk terechtkomen. SWOV stelt overigens wel dat ouderen die nog autorijden „geen onevenredig gevaar voor andere weggebruikers vormen”. Volgens het onderzoeksinstituut compenseren ze gebreken zoals slechter zicht en gehoor door voorzichtiger te rijden. Maar overtuigende data om dat te onderbouwen – zoals bij de spookrijders – ontbreekt in de factsheet en de onderliggende wetenschappelijke onderzoeken.

Te veel variabelen

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zegt tegen het NRC dat men enige tijd geleden de eigen data onder de loep heeft genomen over de periode 2009-2013. ‘Jonge senioren’ van 66-75 jaar hebben volgens het Verbond geen groter risico op schade dan de groep 20-65 jarigen. „Daarna zien we wel een iets hoger risico op schade.” Maar de woordvoerder waarschuwt dat er te veel variabelen zijn om met zekerheid te zeggen dat mensen van boven de 75 dus slechter rijden. „Misschien worden zij wel vaker aangereden.”

Conclusie 


De conclusie is dat er te veel gegevens ontbreken om te kunnen stellen dat ouderen slechter rijden. Onduidelijk is of die data wel in het nog te publiceren onderzoek van Rijkswaterstaat staan. De stelling wordt daarom beoordeeld als “niet te checken”, volgens het NRC.