SWOV: ADAS hebben een gunstig effect op verkeersveiligheid

Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe automobilisten hun gedrag aanpassen aan het rijden met deze systemen. Dat staat in het onlangs gepubliceerde SWOV-rapport Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen. Er ligt hier dus een belangrijke rol voor rijinstructeurs. Hoe beter de automobilist omgaat met ADAS, hoe groter de veiligheidswinst.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In het rapport beschrijft SWOV van 14 geavanceerde systemen wat er in de literatuur bekend is over het veiligheidseffect. Geen van de onderzochte systemen lijkt een negatief effect te hebben op de verkeersveiligheid. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat geavanceerde rijtaakondersteunende systemen het gedrag van de bestuurder kunnen veranderen. Een bestuurder kan bijvoorbeeld ten onrechte denken dat nu het systeem in zijn of haar auto zit, hij of zij zelf niet meer zo goed hoeft op te letten en gemakkelijker onder het rijden andere dingen kan gaan doen. Dit wordt gedragsadaptatie genoemd. En daar ligt nu een belangrijke rol voor de rijinstructeur. Aan hen de taak om bestuurders bewust te maken van de veiligheidsvoordelen die de verschillende ADAS opleveren maar ook de gevaren.

Bijdragen aan verkeersveiligheid

Waar ADAS duidelijk bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid, kan dit alleen als de bestuurder zijn gedrag aanpast aan het rijden met deze systemen. En waar steeds meer auto’s voorzien zijn van ADAS, is er een snel groeiende groep bestuurders die meer zouden kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid dan ze nu doen. Tijd voor instructeurs om een lesauto met ADAS aan te schaffen.

Belangrijke rol instructeur

Gijs Kantelberg, directeur van De VerkeersAcademie benadrukt het belang van de rol die instructeurs kunnen spelen: ”Ook uit de resultaten van het onderzoek van SWOV blijkt maar weer hoe belangrijk het voor de verkeersveiligheid is dat bestuurders goed omgaan met ADAS. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de instructeur. Zij moeten de bestuurder bijbrengen hoe ze de ADAS moeten gebruiken. En dan zouden ze zich niet alleen moeten richten op beginnend bestuurder maar ook op de groep ervaren bestuurders die onbekend zijn met veel ADAS, zoals bijvoorbeeld Leaserijders. Door bestuurders eigen te maken met ADAS, wordt de verkeersveiligheid in Nederland aanzienlijk verhoogd en daar moeten we naartoe werken.”

Erkende ADAS-instructeurs

Van de instructeursopleiders stapt de eerste al in. Zo introduceerde De VerkeersAcademie onlangs een vernieuwde WRM-bijscholing met ADAS, waarbij instructeurs een uitgebreide demonstratie krijgen van de nieuwste ADAS en een e-learning module kunnen volgen om hun kennis up-to-date te houden. Instructeurs kunnen bij De VerkeersAcademie trouwens ook een praktijkopleiding volgen, waarbij zij zelf gaat rijden met ADAS, zodat zij zich echt eigen kunnen maken met de rijtaakondersteuning. En voor wie een echt gecertificeerd ADAS-instructeur wil worden, is er dan ook nog een opleiding die zich richt op het gebruik van ADAS tijdens de rijles, waarbij de nadruk ligt op ervaren en leren door te doen.