Tweede kamer wil snel oplossing voor ouderen die niet in het buitenland mogen rijden

tweede kamer

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet snel met een oplossing komen voor ouderen die met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland mogen rijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie van CDA-lid Wytske Postma.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de motie van Postma op 20 februari valt te lezen dat de kamer de regering verzoekt om met het CBR te regelen dat voor deze specifieke
groep 75-plussers een passende oplossing wordt gevonden om zo spoedig mogelijk in het buitenland te kunnen rijden, en de Kamer voor
1 april 2020 te informeren hoe dit is vormgegeven.

Niet genoeg lucht

Postma schrijft dat ondanks de huidige administratieve verlenging lucht biedt voor veel 75-plussers, er ook een groep 75-plussers is die wel over de grens wil rijden, in verband met bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg of vakantie. 

En hoewel de minister de Kamer afraadde deze motie door te zetten; 'Ik begrijp de achtergrond van deze motie en zou zelf ook graag iedere 75-plusser die in het buitenland wil rijden willen helpen, maar de impact als gevolg van het verruimen van de criteria zal naar verwachting groot zijn. Het uitvoeren van deze motie betekent dat mensen vaker met een verlopen rijbewijs zullen worden geconfronteerd en langer moeten wachten op een besluit', heeft de Kamer toch besloten om de motie aan te nemen en moet de minister aan het werk.

Vier criteria

De minister schrijft dat op dit moment hanteert het CBR vier criteria om 75-plussers die daarom vragen terug te zetten vanuit de AMvB in de reguliere behandeling:

  • een ernstig ziek familielid in het buitenland
  • het overlijden van een familielid in het buitenland
  • werkzaam zijn in het buitenland
  • overige schrijnende gevallen, zoals mensen die afwisselend een periode in Nederland en een periode in het buitenland wonen.

In het antwoord van de minister valt ook te lezen dat ze al aan België, Frankrijk en Duitsland gevraagd heeft of het mogelijk is dat hun handhavers de administratieve verlenging kunnen accepteren. Van Frankrijk heeft Van Nieuwenhuizen inmiddels begrepen dat zij dit niet kunnen doen.