Vanaf vandaag mogen we weer rijles geven met dit (aangepaste) protocol

bovag rijles

Vanaf vandaag, maandag 11 mei, mag er weer gestart worden met het geven van rijles. Daarvoor is een protocol opgesteld door de brancheverenigingen BOVAG, FAM, LBKR en VRB . Over één regel ontstond nogal wat commotie. Namelijk dat airco en ventilatiesystemen niet gebruikt mochten worden.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Daarom is het protocol nu aangepast. Het advies om airco en ventilatiesystemen zo min mogelijk te gebruiken, is geschrapt, schrijft BOVAG in een mail. Het wachten is wel op de uitkomsten van een onderzoek van TNO, in opdracht van het ministerie van I&W en CBR naar de effecten van ventilatie in de auto op verspreiding van een aanwezig virus. Tot die tijd is het advies: airco en ventilatie op de gebruikelijke wijze inzetten. 

Schermen

Ook wordt het advies van TNO afgewacht over de maatregelen over eventuele afscheidingsschermen en -folie. Tot die tijd is het advies de schermen en folie niet te gebruiken. Dat advies zal naar verwachting nog enkele weken op zich laten wachten.

De samenwerkende brancheorganisaties zijn blij dat de rijschoolsector open gaat. Wel adviseren ze alle rijscholen om zich goed aan de voorschriften te houden. Die kan je hieronder lezen. 

Minister Van Nieuwenhuizen juicht het initiatief van de sector toe: "Deze moeilijke tijden vragen veel geduld en flexibiliteit van alle ondernemers in de rijschoolbranche. Vanaf maandag kunnen de rijlessen gelukkig weer opstarten en zetten we een eerste stap in de goede richting. Met dit protocol neemt de rijschoolbranche verantwoordelijkheid voor de veiligheid van leerlingen en instructeurs. Dat waardeer ik zeer." 

Protocol

In het 19-pagina tellende protocol ‘Veilig werken in de rijschoolbranche’ staan onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector beschreven.

1. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten.

2. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

3. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).

5.  Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Het protocol wordt door de gezamenlijke organisaties steeds up-to-date gehouden, op basis van nieuwe ontwikkelingen en eventuele aanwijzingen vanuit de overheid.