Verandering vraagsoorten theorie-examen ADR Basis en Verlenging

Theorie examen

Vanaf 1 juli 2020 worden wijzigingen doorgevoerd in de vraagsoorten van het theorie-examen voor ADR Basis en Verlenging.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Het CBR geeft aan dat de hotspotvraag en de invulvraag worden aan deze examens toegevoegd.

Doel

Het doel van de uitbreiding van deze vraagsoorten, is het toekomstbestendig houden van het theorie-examen. Ook wordt de voorspelbaarheid kleiner, doordat er meer variatie wordt aangebracht. 

Daarnaast is het toevoegen van sommige nieuwe vraagsoorten prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde. ADR basis vragen gaan onder andere over:

  • belangrijke soorten van gevaar
  • informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
  • kenmerking, etikettering en oranje borden
Andere examens

In mei 2020 worden ook nieuwe vraagsoorten ingevoerd voor de theorie-examens Taxi en het T-rijbewijs. Lees meer over de nieuwe vraagsoorten.