Verkeersveiligheid A15 wordt verbeterd

Rijkswaterstaat gaat de verkeersveiligheid op de Gelderse A15 verbeteren. Op deze snelweg met slechts twee rijstroken is veel vrachtverkeer en personenverkeer dat elkaar onbedoeld in de weg zit. Regelmatig leidde dit al tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De minister heeft nu toegezegd om in ieder geval het inhaalverbod voor vrachtwagens uit te breiden en de op- en afritten te verbeteren. Daarnaast komt er mogelijk op een deel van de A15 filedetectie door matrixborden te plaatsen.

Twitter-oproep

De ANWB deed eerder enkele voorstellen om de veiligheid te verbeteren. Na een consultatie van de weggebruikers via een Twitter-oproep waar ruim 800 mensen op reageerden kwam de ANWB tot de conclusie dat deze weg eigenlijk aan het einde van haar capaciteit is. Omdat een wegverbreding niet snel te realiseren is, adviseerde de ANWB om voor de korte termijn ook enkele maatregelen te treffen. Zo werd voorgesteld de matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod voor vrachtverkeer uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto's. De minister heeft nu aangeven een aantal van deze suggesties ten uitvoer te zullen brengen.

Uitbreiding inhaalverbod

Op delen van de A15 zal de minister het inhaalverbod voor vrachtverkeer uitbreiden. Daarnaast wordt onderzocht of het bij in- en uitvoegstroken veiliger kan worden door wegmarkering aan te brengen die helpt om afstand te houden, en door plotseling invoegen te voorkomen met een doorgetrokken streep. Voor het traject Tiel - Deil wordt gezocht naar geld om hier automobilisten te waarschuwen voor plotselinge files door matrixborden. De ANWB is verheugd dat deze maatregelen genomen worden, en hoopt dat de weg hiermee veiliger wordt. Indien dit nog onvoldoende blijkt te zijn, zal toch serieus gekeken moeten worden naar het uitbreiden van de matrixborden en het verlagen van de maximumsnelheid voor personenverkeer. Op de langere termijn blijft een wegverbreding gewenst.

Bron: ANWB